Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítám Vás na stránkách

OČISTA DUŠE A TĚLA !!!!

Čas, který investujete do změny životního stylu, se vám mnohonásobně vrátí.

tata.jpg

**************************************************

JOALIS

Vylepšený ACTIV-COL

Informační složka ACTIV-COLU byla inovována tak, aby ještě lépe pomáhala vytvářet zdravé prostředí střeva. Kromě toho, že organismus dává vědět, které mikroorganismy jsou patogenní a měly by být tedy z těla vyloučeny, nově upozorňuje na prospěšné bakterie. Na ty, které by ve střevech naopak měly být. Jinými slovy, obsažené informace budou imunitu směrovat k potlačení růstu patogenních druhů bakterií a zároveň budou podporovat uchycení těch užitečných, čímž se zvýší mikrobiální pestrost. Pokud totiž některé bakterie  ve střevech chybí nebo nejsou v potřebné rovnováze, začne vznikat zánět, který ovlivní imunitní systém a následně celý organismus. Platí tedy pravidlo - čím bohatší je střevní mikrobiota, tím zdravější je jedinec.  Nevyrovnaná mikroflóra vede k obezitě, vzniku karcinogenů a dalších toxinů ve střevech, metabolickému syndromu a vzniku alergií, autoimunitních problémů, ale i psychickým onemocněním jako jsou úzkosti, deprese apod. Díky ACTIV-COLU můžeme zvýšit druhovou pestrost své mikrobioty a tak se uzdravit.

(info z časopisu JOALIS INFO - 3/2018)

32185621_2770423796304446_3223796838855344128_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************************************

JOALIS

Astma bronchiale

(výpisek z článku z časopisu JOALIS INFO Bulletin informační a celostní medicíny - 1/2017 - Rozhovor MUDr. Josefa Jonáše pro I-televizi ATaDEP, redakčně upraveno).

rjoalis-1.jpg

 

 

 

 

 

 

Statistiky uvádí, že v naší desetimiliónové republice trpí astmatem asi 300 tisíc lidí. To už je opravdu velké číslo. Typické astma se projevuje stavy dušnosti, které přicházejí jak v klidu, tak při námaze. Je doprovázeno postupným zmenšováním kapacity plic, omezuje se tedy respirační výkonnost, což má za následek problémy s okysličováním celého organismu. Kyslík je přitom nezbytný pro funkci mnoha orgánů, především mozku. Znamená to zvýšenou zátěž a námahu pro srdce. Je proto velice důležité pokusit se tohoto onemocnění zbavit.

Astma je nervová choroba

Na začátku je potřeba říct, že nejde o plicní nebo průduškové onemocnění v pravém smyslu slova, ale že astma je vlastně nervová choroba, tedy onemocnění nervového systému. Průsvit průdušek a práce celého dýchacího systému je řízena nervem, který se česky jmenuje bloudivý, latinsky nervus vagus. Bloudivý se nazývá proto, že z mozku prochází přes mnoho struktur a orgánů, vine se kolem průdušek a nakonec se dostává až do žaludku. Tento nerv může ovlivňovat funkci celé řady orgánů a jde o nerv tzv. smíšeného charakteru, protože má různé funkce. Jedna z nich se týká i autonomního nervového systému. Autonomní se jmenuje proto, že nepodléhá naší vůli ani jiným vlivům a pracuje nezávisle, tedy autonomně. To je právě velice důležité a zřetelně právě u onemocnění astmatem, protože záchvaty přicházejí často bez jakéhokoliv předchozího varování nebo podnětu. Nemocný tak netuší, v které chvíli se záchvat objeví. Můžeme se samozřejmě setkat i s kombinacemi, kdy je astma doprovázeno nějakým plicním onemocněním nebo kdy je kombinováno s alergií. Podněty vyvolávající záchvat dušnosti pak mohou mít vztah k alergiím, infekcím nebo jiným impulsům. Toxiny, způsobující toto onemocnění samozřejmě nebývají izolované jenom na jeden nerv. Tak to v organismu skutečně nefunguje. Setkáváme se s tím, že toxiny pracují na více frontách. Vzniká pak komplikovanější onemocnění, protože působí jak v centrálním nervovém systému, tak v periferním nervovém systému i ve tkáních dýchacího ústrojí.

Zaměříme se na střevní symbiózu, těžké kovy, gliový systém a očkování.

p_892-1-.png

Jako vždy a u každého zdravotního problému bych doporučoval začít střevní symbiózu, tedy nasazením preparátu ACTIV-COL. Jak známo, dysbióza střev výrazně ovlivňuje imunitu, která hraje zásadní roli u bronchiálního astmatu. Ovlivňuje také různé tkáně - například v případě, když se ze střeva uvolňují toxiny, které pak oslabují funkci těchto tkání. Prostřednictvím prorůstání plísní skrze střevní stěnu a její následné porušení se do organismu mohou dostávat různé alergeny. Zde bude velice často záležet na tom, co jíme, jak aktivní je naše střevní dysbióza. Zkrátka a dobře, funkce dýchacího ústrojí přímo souvisí se stavem střeva, jak o tom uvažovala už čínská medicína i ajurvéda. Ne nadarmo věnovaly tyto starověké léčebné systémy očistě střeva mimořádnou péči.

Hlavní roli u astmatu hrají různé druhy toxinů v těle. Tentokrát bych asi začal vyloučením těžkých kovů, které mohou být právě příčinou astmatu, zde se jedná především o rtuť a stříbro. Víme, že kovy jsou vodivé a v organismu tím pádem způsobují elektrické poruchy - každý neuron je totiž zdrojem elektrického potenciálu a jednotlivé neurony pak mezi sebou vzájemně probíhají.  Toto probíjení vede ke zvýšení elektrické aktivity celého nervového systému. Právě to může být tím inkriminovaným momentem, který vyvolá záchvat.

Dalším toxinem, na který bych chtěl upozornit a který je v souvislosti s astmatem často nalézán, je očkování. To je pro organismus velkou zátěží, týkající se především gliového systému. Glie jsou buňky, které tvoří výplň nervového systému. Náš celý nervový systém tedy tvoří neurony a gliové buňky. Těch je dokonce více než vlastních nervových. Nejsou ovšem pouhou "vatou" pro neurony, ale naopak velice důležitým systémem, který se stará jak o výživu, tak i o očistu nervového systému. Pokud v těle dojde k poškození funkce gliového systému, projevuje se právě jako porucha elektrické aktivity. Tato energie nervového systému je nesmírně důležitá pro jeho správný chod a funkci. Při zmíněném poškození pak dochází k různým výbojům, poruchám, kumulací elektrických potenciálů, probíjení mezi jednotlivými neurony. To je pak další možnou příčinou onemocnění - dráždění nervových struktur, které ovlivňují a zásadně řídí dýchací cesty.

Další, třetí oblastí, kterou je nutné detoxikovat, jsou neuroinfekce. Především pak borelióza, bartonelóza a jiné virové infekce.  Tato onemocnění pak působí v nervovém systému různé poruchy. Nervus vagus zde na vině nebývá sám. Jako vždy hraje roli i centrální nervový systém našeho organismu - mozek. V tomto případě především o tzv. spánkovou krajinu, tedy temporální krajinu předního mozku. Pokud právě tato oblast vykazuje elektrické poruchy, projevují se u klienta různým způsobem, především jako migrény, epilepsie, zuřivost, nezvladatelný vztek, ale také astma. Protože všechna křečová onemocnění, tedy choroby, při kterých dochází ke křeči (dráždění nervového systému), mají vztah ke zmíněné části mozku.

p_829-1-.jpg

Při odstraňování astmatických problémů se soustředíme na tyto tři zmíněné okruhy. Kromě střevní symbiózy se zaměříme na možné působení těžkých kovů, očkování a gliový systém plus chronické infekce. To, že se na začátku budeme věnovat střevní symbióze, nám zcela  jistě zlepší funkci imunitního systému a my pak můžeme řešit chronické infekce.  V tomto případě doporučuji preparáty, které budou pracovat s řízením imunitního systému. Přes mozek, přes centrální nervový systém - nasadíme tedy NEURODREN a CRANIUM. Tím umožníme dalším preparátům, především těm antimikrobiálním, aby se vyrovnaly s chronickou infekcí.

Onemocnění bývá kombinací různých zátěží.

V této souvislosti bych rád ujasnil, že se většinou jedná o kombinaci všech těchto faktorů - na vině tedy není jedna, druhá nebo třetí zátěž. A samozřejmě, čím je nemoc závažnější, tím více typů a druhů toxinů bude přítomno. Dále si musíme všímat i zátěží, o kterých mluvíme jinde - mikrobiální, plísňové zátěže apod.  Obvykle musíme u astmatu provést komplexní a široký detoxikační záběr.  Na tomto onemocnění se podílí nejen části nervového systému, o kterých se zmiňuji, ale musíme vzít na zřetel i velice moudrou starou čínskou medicínu. Právě ta nám říká, že nervový systém je velmi často ovlivňován a ovládán z jater a že celý dýchací systém je ovlivňován energií plic. Nebude tedy od věci, když i těmto částem našeho organismu budeme při sestavení kúry věnovat pozornost.

K detoxikaci je vždy nutno přistoupit v tom nejširším pojetí, neboť se jedná o celostní medicínu. Nejde tedy o jednotlivé oddělené orgány, ale o celkovou harmonii organismu. V této souvislosti bych se rád zmínil o stresu. Ten působí nejen disharmonii našeho organismu, ale oslabuje imunitní systém, mění chemické procesy, působí na vylučování některých látek, které mají vliv na chod našeho imunitního a nervového systému. Proto bude vítaným pomocníkem u jakéhokoliv zdravotního problému vždy i preparát STRESON.

p_874-1-.jpg

Neznám vlastně žádný zdravotní problém, na němž by se stres nepodílel. Musíme si všímat i jiných oblastí, například emocionálních, protože stavy jako jsou úzkost, nejistota nebo strach, ale i další negativní emoce, působí na organismus tak, že není schopný se zbavovat toxinů sám. Kdybych to řekl úplně stručně, tak uvolněný, relaxovaný a nestresovaný organismus v dobrém emocionálním rozpoložení si dokáže všechny problémy krásně vyřešit i bez naší pomoci. Ale protože takový život se prakticky  nikomu nepodaří nastolit, musíme počítat s tím, že emoce, stresy a jiné psychické negace budou způsobovat kumulaci toxinů v našem těle. A tyto toxiny se pak budou předávat z generace na generaci. Právě proto se s těmito problémy můžeme setkat i u úplně malých dětí, které si vlastně samy o sobě ještě nemohly nějak psychické problémy způsobit. Toto předávání z předchozích generací plus další psychické vlivy, které dítě od svých rodičů přijímá, hrají závažnou roli jak v těhotenství, tak v době hned po narození. Chci tím jen upozornit na to, že komplexní detoxikaci u každého zdravotního problému, natož astmatu bronchiale, hrají kromě hmotných toxinů velmi významnou roli i stresové a emociální toxiny. V detoxikaci u astmatu určitě přijde řada na RESPIDREN. Plíce totiž vylučují histamin, který ve větším množství dráždí nervová zakončení u dýchacího traktu a způsobuje zánětlivou reakci.

Kúra na astma dle nejnovějších poznatků MUDr. Jonáše:

ACTIV-COL, (děti do 3 let -  BAMBI SYMBIFLOR, od narození mazat na kůži EMBRION), ACTIV-ACID, BIOSALZ, NEURODREN, CRANIUM, RESPIDREN.

************************************************************************************

Časopis Tattatuo - Most do páté dimenze

Jaro 2018

 

************************************************************************

MISSIVA

Nové akce

 

**********************************************************************************

JOALIS

rjoalis-149.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Slezina je důležitým filtrem organismu

(výpisek z článku Ing. Vladimíra Jelínka z časopisu JOALIS INFO Bulletin informační a celostní medicíny - 6/2016).

Slezina je sídlem imunitní paměti a řízení imunity celého organismu. Její hlavní funkcí je filtrovat a čistit krev. Dokáže tělo zbavovat spotřebovaných červených krvinek, především však slouží jako podpora celého imunitního systému. Slezina je symbolem země. Ze smyslů ke slezině přiřazujeme chuť na sladké. Slezina je zároveň jedním z hlavních zdrojů energie.  Její emocí jsou starosti.

Největší lymfatický orgán. Slezina je největším orgánem lymfatického systému. Má rozměr asi jedenáct centimetrů a tvarem připomíná kávové zrno. Nachází se vlevo od žaludku hluboko v dutině břišní pod bránicí. Povrch sleziny tvoří vazivové pouzdro s obsahem malého množství hladké svaloviny. Program pro jeho detoxikaci je zahrnut v preparátech jako JOALIS VELIENHERB nebo VELIENDREN.

Za den proteče slezinou značné množství krve, přibližně 250 až 300 litrů. Zvětšení sleziny, tzv. splenomegalie, bývá důsledkem některých infekcí, krevních chorob (leukémie, hemolytických anémií), jaterních chorob nebo nádorů. Slpenektomie (chirurgické odstranění sleziny) se provádí nejen při poškození sleziny úrazem, ale i při některých chorobách postihujících slezinu. Z hlediska klasické medicíny je ale slezina orgán, bez něhož lze v dospělosti relativně bez problémů žít a nespojuje se s ní tedy mnoho zdravotních potíží. Oproti tomu filozofie detoxikační medicíny říká, že právě toxiny nacházející se v prostoru sleziny ovlivňují řadu fyziologických procesů i psychických stavů organismu. Detoxikace tohoto orgánu se proto řadí k základním pilířům detoxikačních procedur. Slezina nejenže vytváří protilátky, které pomáhají tělu zbavit se škodlivin a bakterií, řídí srážlivost krve, souvisí s ní tedy záněty žil, trombózy, cévní mozkové příhody, ischemie, infarkty, ale i tvorba modřin, podlitin nebo krvácení z dásní.

Příznaky zatížení slezinného okruhu:

 • sklon k častým virovým onemocněním
 • vodnatá rýma
 • bolesti žaludku
 • výsev oparů na rtech nebo jiných částech těla
 • suché, úzké nebo praskající rty a koutky
 • záněty dásní, paradentóza
 • časté záněty středního ucha
 • svalové slabosti
 • problémy s bříšky prstů
 • vybočené palce u nohou
 • hormonální nerovnováha
 • problémy slinivky břišní
 • sklon k tloustnutí nebo neschopnost přibrat
 • diabetes mellitus
 • žaludeční vředy
 • malá citlivost na rozpoznávání chutí
 • zvětšená prsa u mužů, nepevná prsa u žen
 • sny o jídle, polích, úrodě, ve kterých člověk padá nebo je tažen k zemi
 • neustálé pozpěvování nebo opakování stále stejných melodií
 • neustálé přemýšlení a rozebírání témat, vnitřní monology a přípravy "jak co komu říct"
 • přílišná starostlivost
 • hromadění majetku, věcí, peněz
 • neschopnost zbavit se starých věcí

Hlavními orgány spadajícími pod okruh sleziny jsou trávící orgány, tedy žaludek a slinivka, dále pak jícen, dvanácterník, ústa a rty (JOALIS PANKREADREN, BETADREN, GASTEDREN, GASTEX, ORODREN, COLIHERB, COLIDREN). Z dalších orgánů a systémů je to parasympatikus a zadní mozek, který řídí základní životní funkce (JOALIS CORTEX, VEGETON, FATIG, NODEGEN). Spadá sem i centrální nervový systém (JOALIS ENTERNAL, LAHERB, WLHERB). Velmi podstatné je také zařazení všech sliznic do okruhu sleziny - např. dásně, sliznice dýchacího ústrojí, střev i gynekologického ústrojí. Pod slezinu spadá také celý hormonální systém a žlázy s vnitřní sekrecí - hypofýza, hypotalamus, štítná žláza, slinné žlázy, slinivka a další (JOLIS HYPOTAL, THYREODREN). Patří sem i svaly (JOALIS MUSCUREN). Ke slezině patří i lymfatický systém jako celek (JOALIS LYMFATEX, TONSILADREN, ANAGIN). Přes trávicí systém je zásadně ovlivněn metabolismus sacharidů (JOALIS METABOL, METABEX).

Projevy zatížené sleziny

Nejčastějšími projevy zatíženého okruhu sleziny jsou časté virové nákazy. Mohou to být afty, opary, ale i virózy. Velmi často se mohou projevovat různá autoimunitní onemocnění. Můžeme se setkat s nesnášenlivostí potravin, nechutenství, průjmy i zácpou. U lidí se projevují nevolnosti, kinetózy nebo třeba časté říhání. Mohou mít dráždivý tračník, trpět obezitou nebo naopak vyhublostí s neschopností přibrat. Velmi nepříjemným znakem zatížení slezinného okruhu je únava. Můžou být bledé rty, modřiny, křečové žíly, hemeroidy, krvácivost dásní, nízký tlak, suché sliznice nebo naopak stále zahleněné, suché popraskané rty, zduřelé uzliny.

**************************************************************************************

JOALIS

ZDRAVÝ SPÁNEK A PSYCHOLOGICKÝ VÝZNAM SNŮ

(výpisek z článku od Ing. Vladimíra Jelínka z časopisu Joalis info - bulletin informační a celostní medicíny 2/2016)

29954851_617245808638384_1135567713_o.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve stavu spánku stráví člověk zhruba jednu třetinu života. Zřejmě budete souhlasit, že není nic sladšího než se ráno probudit do slunného teplého dne po tvrdém a vydatném spánku. A je uměním spát a vyspat se tak, aby se člověk probudil do jakéhokoliv dne - ať mrazivého či deštivého, zamračeného nebo větrného a prohlásil: "To je ale krásné počasí! Jak já jsem se krásně a vydatně vyspal!" Vsadím se, že mnozí z vás by v duchu prohlásili: "Takový člověk je prostě na zabití...." A přesto tací lidé existují, pár jich znám a myslím si, že jsou v životě úspěšní, zdraví a šťastní, navenek i ve své duši.

K čemu spánek potřebujeme

Proč je spánek tak důležitý? Pro regeneraci mnohých orgánů totiž až tak nutný není. Výměna starých buněk za nové či zbavování se nepotřebných (toxinů či zbytků metabolitů) probíhá normálně i za bdělého stavu. Přesto se člověk bez spánku neobejde. A to hlavně kvůli regeneraci nervového systému, který je úzce spojený s psychickým světem. Stav naší psychiky je nerozlučně spojený s prožívanými a pociťovanými emocemi a zasahuje pak prostřednictvím hormonálního a autonomního nervového systému do řízení veliké řady procesů v organismu. Spánek nutně potřebujeme na urovnání zážitků, vzpomínek, nově naučených věcí a jejich zapojení do obsahu již stávající paměti. Do značné míry se to děje na základě vzniku nových spojů neuronové sítě, která se mohutně vytváří právě když spíme.

Ven z bludného kruhu

Člověk si na dně své duše nese celou řadu emočních bloků či zranění, které mají svůj dopad na pohybový aparát, postavení těla a také na činnost a správné fungování vnitřních orgánů, žláz. Souvislost civilizačních chorob s psychickou výbavou a psychickými bloky pacienta je tématem, které je velmi opomíjeno klasickou medicínou. Právě to, že psychosomatickou stránku nemoci odděluje od nemoci samotné, vnímám jako její obrovský nedostatek. Odstranění traumat je pak nepřímo odsunuto do možností medicíny alternativní. Také Joalis se snaží nabídnout možnost řešení dávno zasunutých emočních bloků. Stěžejním preparátem je NODEGEN, který tématům duše pomáhá na povrch a dává tak příležitost člověku je nově zpracovat a vyjádřit se k nim. Je přesně tím přípravkem, který nám pomůže přeseknout bludný kruh stále se opakujících příčin a následků, emocionálních smyček nebo vracejících se snových témat a obrazů. K odblokování je také velice vhodný stav spánku. Tento "chirurg duše", vnitřní lékař člověka v podvědomí, je schopen prostřednictví jasného snového obrazu, který bývá většinou tak výrazný, že si ho nelze nepovšimnout, uzdravit stará traumata a nechtěné zážitky. Zařídí, aby se dále nevracely a neopakovaly, aby člověk mohl jít novou cestou a zažívat další dobrodružství.

Kvalitu spánku určuje melatonin

Člověk usíná proto, že mozek začne produkovat hormon melatonin. Ten se v malé míře začíná vylučovat a uvolňovat již na sítnici oka. Vylučování melatoninu je totiž ve značné míře závislé na přítomnosti modré složky světla v prostoru. Jakmile se začne stmívat, modré složky ubývá a to je pokyn pro melatonin. Epifýza je hlavní výrobnou a místem vylučování melatoninu. Jakmile je tohoto hormonu v těle dostatečné množství, člověk začne ztrácet vědomé myšlenky a usíná. Melatonin je také hormonem mládnutí.

Proč nemůžeme spát

Toto je ovšem jen teorie. Většinou je epifýza ovlivňována celou řadou faktorů, které její činnost brzdí, tlumí i zpomalují. V první řadě je tato žláza, zvláště s přibývajícím věkem, zatížená celou škálou toxinů. Pokud je v samotné epifýze přítomné ložisko infekce, může mít tato skutečnost za následek dlouhodobou fatální nespavost. V praxi na tento problém používám  přípravky  MIHERB a EMODREN, většinou v po sobě jdoucích kůrách. U mnoha klientů jsem po odstranění ložisek z epifýzy zaznamenal radikální zlepšení jejich zdravotního stavu. Dalším faktorem, který brzdí vylučování melatoninu v epifýze, je přítomnost takzvaných mozkových písků. Spolu se stárnutím se v prostoru epifýzy začínají objevovat kulovitá tělíska  - mozkový písek. I když se v pozdějším věku jedná o zcela běžný toxin, některé studie uvádějí, že u zhruba 40 procent Američanů se v určitém množství vyskytuje už ve věku 17 let. Na detoxikaci od mozkových písků použijeme kombinaci přípravků Joalis EMODREN a BIOSALZ. Ti, kteří prošli touto kúrou, většinou souhlasně potvrzují výrazné zlepšení kvality spánku.

Dalším faktorem, který má vliv na vylučování melatoninu, je psychika. Člověk, který má starosti, neustále se mu něco honí hlavou a nedokáže přicházející myšlenky uklidnit a ukáznit, nedovolí epifýze vyloučit melatonin a jen tak neusne. Klientům s touto psychosomatickou výbavou, těm starostlivějším, doporučuji těsně před spaním použít preparát VELIENHERB. Tedy mimo rámec normálního používání, jen za účelem odpojení mysli. Na řadu klientů funguje tento způsob zcela spolehlivě. Pokud přeci jen někomu nezafunguje, nasazuji URHERB. Další možnou příčinou neschopnosti usnout může totiž být existující úzkost či stres. Proto užívání výše uvedených přípravků může mít i dlouhodobější charakter.

Spánek je regulován i jinými mechanismy

Spánek zdaleka nereguluje pouze přítomnost či nepřítomnost denního světla. Spánkový cyklus je regulován také biologickými hodinami, jejichž centrum se nachází v hypofýze. Ústřední pozornost na detoxikaci hypotalamu pro řízení chodu celého organismu byla na stránkách bulletinu probírána ze všech stran mnohokrát. Snad jen pro zopakování: základním přípravkem je Joalis HYPOTAL. V hypotalamu se nalézá centrum, které řídí a organizuje střídání spánku a bdění během 24 hodinových denních cyklů.

29943094_617245831971715_1017933343_o.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgánové hodiny

Čínská filozofie a medicína přesně rozpracovala a stanovila existenci tzv. orgánových hodin. Podle nich činnost základních orgánů popsaných teorií pentagramu dosahuje maxima v konkrétním časovém rozmezí. Tato maxima pak vyjadřují zvýšenou metabolickou aktivitou daného orgánu a jeho snahu se regenerovat a detoxikovat. V noci, tedy v době spánku, mají svá maxima žlučník, játra, plíce a tlusté střevo. Pokud se člověk opakovaně probouzí v noci stále v přibližně stejnou hodinu, nastává čas zamyslet se nad uvedenou tabulkou a zjistit, které orgány by si zasloužily pozornost a údržbu příslušnými preparáty.

**************************************************************************

JOALIS

JÁTRA A DETOXIKACE

Časopis BIOREVUE

29995734_616693318693633_104504972_o.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

(Otázky a odpovědi - vybráno z časopisu BIOREVUE - časopis MUDr. Jonáše o zdravém životním stylu - říjen 2017)

Proč jsou játra tak důležité?

Játra hrají důležitou roli u většiny metabolických procesů. Kromě toho ukládají pro organismus důležité vitamíny a železo. V případě zhoršení funkcí jater se tyto látky stanou pro organismus nedostupnými. Z toho důvodu se pak buňky nedostanou k dostatečnému množství vitamínů potřebné kvality, čímž se oslabuje činnost imunitního systému. Detoxikace jater je základem rehabilitace imunitního systému. Toxické účinky přitom mají chemikálie, léky, těžké kovy, odumřelé buňky i různé mikroorganismy.

Můžeme přetíženým játrům nějak pomoci?

Přetíženým játrům lze ulehčit dvěma způsoby. Jednou z metod je prevence - když vědomě dáváme pozor na to, co konzumujeme. Nekonzumujeme potraviny, které obsahují přídatné látky, dávejme pozor na to, abychom pili kvalitní vodu. Pronikání toxinů přes kůži můžeme částečně zabránit tak, že budeme používat kosmetické výrobky organického původu. Dalším způsobem je detoxikace, kterou musíme vykonávat pravidelně, aby se zabránilo oslabení organismu. Pokud bereme v úvahu už samotný obsah toxinů ve vdechovaném vzduchu, je jasné, že detoxikace jater je nezbytná, bez ní není naděje na zachování zdraví.

Jaké emoce se vážou k játrům?

Každý z pěti orgánů pentagramu má svoji emocionální charakteristiku, přináší specifickou emocionální informaci. U jater jde o agresi. Toto slovo je zavádějící, protože souvisí se vztekem, s počínáním, které je namířeno proti jinému, eventuálně při autoagresi proti sobě samému. Když ale opustíme toto tradované slovo a všímáme si lidí s jaterní symptomatologií, vidíme, že jsou to lidé, kteří trpí obavami, strachy, nervozitou, že mají trvalé obavy o svou existenci, ať už ve zdravotním, finančním či vztahovém slova smyslu. Tyto obavy jsou pro ně dominantní.

Jak poznáme, že naše játra nejsou v pořádku?

Mezi první a nejčastější příznaky patří únava a malátnost. Tu člověk pociťuje navzdory dostatku spánku a odpočinku, přepadat ho může už velmi brzy po probuzení. Naopak se často vyskytuje noční nespavost. Potíže s játry se také mohou projevovat střídajícími se pocity horka a chladu. Únava a návaly zimy a tepla ale nejsou specifickými příznaky, mohou být důsledkem i celé řady jiných obtíží. Jaterní poruchy se dále mohou projevovat bolestí břicha, zadržováním vody, nadýmáním, tmavou močí a světlou stolicí, později vypadáváním tělesného ochlupení a zažloutnutím očního bělma.

Jak probíhá detoxikace jater?

Na počátku si budeme vždy všímat toxické zátěže. Přístroj Salvia nás upozorní na změny v jejich elektromagnetickém poli a my se můžeme soustředit na vyhledání toxinů. Vždy to budou ložiska a mohou to být i další toxiny. Nejtěžším a nejzávažnějším detoxikačním problémem je ale zbavit játra nánosu emocí nasbíraných za celý život, ba dokonce i za život našich předků. Tato emoce totiž zadržuje toxiny. Pokud se nám je nedaří odstranit, nedaří se nám ani zlikvidovat toxiny z celého okruhu jater.

rjoalis-144napis.jpg

 

 

 

 

 

Na co je dobrý LIVERDREN?

Přípravek Joalis LiverDren je koncipován tak, aby obsahoval emoci typickou pro játra a umožňoval tak nejen detoxikaci jater, ale i detoxikaci tkání, které s játry souvisejí. Bez ovlivňování zdroje této patologické energie nemůžeme uzdravit ani vazivový, ani nervový systém. Proto na začátku každé detoxikační kúry musíme zjistit, zda mají játra homogenní nebo narušené elektromagnetické pole. Na LiverDren pak vážeme další přípravky týkající se různých periferních orgánů, očí, kůže, žaludku, střev, anebo i orgánů mateřských, jako jsou plíce nebo ledviny.

Jaké tkáně ovlivňují játra?

Játra ovlivňují dvě tkáně, které pak ve svém důsledku vytvářejí obrovské množství nemocí. Naprosto dominantně ovlivňují pojivové tkáně. K nim patří vazivo, chrupavka a kost. Nejrozšířenější je vazivo, játra tedy hrají zásadní roli v určování jeho kvality. Kdybychom šli do velkých podrobností, často bychom si všimli, že pod vlivem emocí rodičů se dá nalézt porucha vaziva u dětí. Rychlost zhoršování kvality vaziva hraje zásadní roli v tom, čemu říkáme stárnutí organismu. Játra ale ovládají i nervový systém, ovšem ne tak dominantně jako vazivo. O tento vliv se dělí se slezinou. Nervový systém určuje velmi mnoho věcí, například jaká bude naše imunita, jak se budeme chovat, co budeme prožívat i jaké pohybové možnosti máme.

Odpovídal: MUDr. Josef Jonáš

*****************************************************************************************

JOALIS

Zdraví je Vaše volba   

                         Zkuste to jinak …………..JOALIS

29749058_615090892187209_1323443470_o.jpg

    

     Zdraví není jenom slovo. Je to   

     spojení vyvážené psychiky a

     perfektní kondice. Chceme-li si

     zdraví udržet, musíme o něj

     neustále, šetrně pečovat.

      Začínáme tam, kde ostatní

      končí.

 

 

 

Metoda C. I. C. zastává celostní přístup k člověku, proto se nikdy nespokojí s pouhým tišením potíží, ale snaží se dostat až ke koření problému.

Zdravotní potíže jsou výsledkem dlouhodobé toxické zátěže organismu. Chceme-li se jich nadobro zbavit, s jednorázovou pomocí nevystačíme. Je nutné očistit tělo postupně a navrátit mu ztracenou rovnováhu. C. I. C. metoda využívá k detoxikaci zásad čínského pentagramu, jehož základy položila tradiční čínská medicína již před tisíci lety.

pentagram_-_web.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETOXIKACE – VAŠE CESTA KE ZDRAVÍ.

*************************************************

JOALIS

Nespoutané detoxikační projevy

29003913_610713885958243_1800387538_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Představte si, že v těle máte desítky, stovky, tisíce škodlivin. Látek tělu cizích, které jej poškozují svou patologickou energií. Toxiny nejsou žádní hlupáci, ale velice chytří škůdci, kteří se dokáží skvěle maskovat. Schovávají se hluboko do tkání, opouzdřují se, kumulují a čekají na chvíli, kdy budou moci opět zasáhnout v plné síle. Některé také proudí volně v organismu - ty je snadné odstranit a statný imunitní systém to většinou dokáže zcela bez problémů sám. Děje se tak v průběhu celého dne - toxiny se odplavují potem, močí, dechem, krví,... Jenže toxinům se z těla zkrátka nechce. Proč také. A když se rozhodneme je z organismu vyhnat, brání se, co to jde. Dávají o sobě znát, jakmile se začnou z ložisek a tkání vysévat ven, a dávají o sobě mnohdy znát i v okamžiku, kdy už jim imunitní systém otevírá cestu z těla ven. V takových chvílích mohou přijít detoxikační projevy.

Škála detoxikačních projevů je opravdu široká. Právě období uvolňování a vylučování toxinů bývá nejčastějším obdobím výskytu detoxikačních projevů. Někdy se objeví během prvních pár dnů detoxikační kůry, jindy třeba až po týdnech nebo měsících - vše záleží na tom, jak rychle imunitní systém zaznamená informace o toxinech a s jakou mírou intenzity je začne zneškodňovat. Detoxikační projevy mohou přijít, a také často přicházejí, již během prvních dnů užívání preparátů - ve chvíli, kdy náš mozek rozpozná informaci, která je v preparátu ukryta. Jsou lidé, kteří se detoxikačních projevů děsí. Zejména krátkodobé stavy psychické nepohody jsou tím, co klienty odrazuje nejčastěji. Detoxikace je běh na dlouhou trať a kdo se do ní jednou pustí, měl by vytrvat. Výsledek se i přes všechny možné dočasné překážky dostaví - a bude ohromující. Je však třeba zdůraznit, že detoxikační projevy nemusí člověk vůbec zaznamenat. 

Přestože nelze přiřadit přesné detoxikační projevy ke konkrétním potížím, zmiňme alespoň ty nejčastější, tedy takové, které potkaly více než 80% klientů:

 • větší intenzita dosavadních potíží (odezní zpravidla během několika hodin či dnů, není zdraví ohrožující)
 • rýma, kašel (intenzita trvání je opět několik hodin či dnů, není zdraví ohrožujicí)
 • zvýšená teplota nebo horečka bez zjevných příčin (odezní zpravidla během několika hodin)
 • vyrážka, ekzém
 • podráždění močových cest, tmavě zabarvená moč
 • častější nutkání na stolici
 • bolesti hlavy, bolesti kloubů
 • psychická nepohoda
 • zvláštní sny (abnormální množství snů, divoké sny, vzpomínkové sny - zaznamenáváme je nejvíce po užívání preparátů Nodegen a Cranium

/Výpisek z článku Mgr. Aleny Raškové - Bulletin informační a celostní medicíny - JOALIS INFO 5/2014/

 

**************************************************************************************

MISSIVA - nové akce

 

veliko_big.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************************

JOALIS - DETOXIKACE

JAK NA OPARY

Základem detoxikace oparů je dobrý imunitní systém. Příčinou oparu je virus Herpes simplex. Přesto, že se opar vyskytuje na rtu, není opar onemocnění kůže, ale nervového systému. Spouštěcím mechanismem bývá i stres. Oparový virus se šíří z nervových ganglií po nervových drahách a na rtu (případně jinde na těle) dojde k jeho projevu v podobě puchýřků.  Za základní se považuje dobré řízení imunitního systému centrálním nervovým systémem, a to preparátem CRANIUM. Ten odstraňuje infekční ložiska z CNS, především z telencefalonu. Dále je vhodná detoxikace preparátem Activ-col, Mezeg, LiverDren, NeuroDren, Herp, VelienDren, Streson.

Individuálním měřením na přístroji SALVIA se dovíme více.

p_1035-1-.jpg

Doplněk stravy, kapky s rostlinnými výluhy. Bylinný přípravek, který přispívá k udržení normálního stavu imunitního systému.
Herpetické viry jsou viry, pro které je typické dlouhodobé přetrvávání (latence) v organismu. Při stresové situaci nebo při oslabení imunitního systému hostitele se viry aktivují a způsobí nové       onemocnění.

 

*******************************************************************************************

JOALIS - DETOXIKACE

 JAK NA KLIMAKTERIUM  

S MUDr. Jonášem o zdraví - 12. díl - KLIMAKTERIUM

https://www.youtube.com/watch?v=mu0mIHuy-jc

Je to období vyhasínání pohlavních orgánů ženy. Dochází k útlumu funkce vaječníků, snižuje se hormon estrogen a progesteron. Zastavuje se menstruační cyklus a nastává ztráta plodnosti. Klimakterium přichází zhruba mezi 45. až 50. rokem věku ženy, jsou ovšem i odchylky (dědičnost, ..).

 Přechodné problémy

 • Návaly horka s pocením

 • Poruchy spánku

 • Změny nálady

 • Psychické problémy

 • Poruchy paměti, nesoustředěnost, závratě

 • Fyzické problémy

 • Plačtivost

Detoxikace: 

 • Nesmírně důležitý je útvar v mozku HYPOTALAMUS – produkuje určité látky, které potom řídí produkci hormonů (stimulace nebo utlumování hormonů – regulace hormonů). Podílí se i na řízení tělesné teploty – zima, teplo – je porušena regulace teploty. Hypotalamus také ovlivňuje, jestli člověk má hlad nebo ne. Reguluje i sexuální činnost.

 • VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM – autonomní (funguje samostatně) v našem těle se nestane nic bez příkazu tohoto nerv. systému.

 • V Hypotalamu se produkuje serotonin (antidepresivní hormon) – deprese, nálada.

 • Hypotalamus ovládá také Hypofýzu- tam dochází k produkci vlastních hormonů (pohlavních, které stimulují vaječníky, Estrogen, Progestron..).

V klimakteriu se začne Hypotalamus utlumovat a je-li tam porucha, týká se to všech věcí – termoregulace – horkost, sexuální zájem jiný, ženy tloustnou …. . 

Z tohoto vyplývají možnosti detoxikace:

začíná se preparáty ACTIV-COL, ACTIV-ACID, BIOSALZ – snížení množství toxinů.

HYPOTAL – detoxikuje hypotalamus a hypofýzu.

p_847-1-.jpg