Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítám Vás na stránkách

OČISTA DUŠE A TĚLA !!!!

Čas, který investujete do změny životního stylu, se vám mnohonásobně vrátí.

tata.jpg

**************************************************

Časopis Tattatuo - Most do páté dimenze

Léto  2018

***************************************

JOALIS

Slezina

(výpisek z kalendáře Joalis 2016)

Princip sleziny

rjoalis-118.jpg

Slezina je symbolem země. Je to základní hmota, gravitace. Je to naše matka = zdroj všeho. Ze smyslů k okruhu sleziny přiřazujeme chuť. Typická je chuť na sladké.

Slezina vyjadřuje sympatii i odpor. Je to poměr kladných pocitů vyvolávajících chuť a záporných způsobující odpor, odtažení se. Ovlivňuje naše instinktivní rozhodování se. Při zatížení toxiny je však tato schopnost poškozena nadměrným přemýšlením. Je to přijímání okolního světa a jeho využití. Rozlišujeme mezi užitečným a neužitečným. V organismu je to pak zpracování, příjem a přeměna energie potravy. Slezina ovlivňuje krev a lymfu, tedy materií pro přenos energie. Ovlivňuje sílu a pracovitost. Je zodpovědná za rytmus, řád v organismu reprezentovaný např. hormonálním systémem. Slezinoví lidé si často prozpěvují. Určuje náš vztah k sobě i druhým, tedy to, jak se mám rád, jak mám rád ostatní. Slezina reprezentuje jistotu a zabezpečení. Je to náš vztah k domovu, jídlu a hmotným statkům jako takovým.

Emoce sleziny

Jako u všeho můžeme nalézt dva extrémy, kdy je něčeho moc nebo málo. Správná je tedy rovnováha mezi oběma. Základní emocí sleziny je starostlivost. Ve vztahu k práci můžeme hovořit o workoholismu, ale i lenosti. Neschopnosti uvolnit se, relaxovat (zapojení parasymaptiku).  Je to umělé vytváření napětí v sobě, perfekcionalismus a přepečlivost.

Podíváme-li se na vztah k hmotným věcem, setkáváme se s lakotností, v opaku s hýřivostí. Lidé často tvoří dluhy nebo naopak. Vše může být v extrému, neustále diety - obezita - hubnutí. Ale je to i chuť a smyslnost. Ve vztazích pak vídáme starostlivost, péči a zájem. Může však přerůst v přílišnou empatii. Je to naivita, končící až paranoiou. Často můžeme vídat upřednostňování druhých. Nutnost uvědomění si pravidla: "Miluj bližního svého jako sebe sama". Je to nedostatečná láska k sobě - nejsem dost dobrý, nezasloužím si. Často si lidé říkají, když se budu dost/více snažit tak ... Je to však i odpovědnost.

Při zatížení toxiny může být  člověk arogantní, pomlouvačný, nesnášenlivý až krutý. Slezina je o jistotě. Zatížení lidé bývají často ustaraní, potřebují vše plánovat. Je to perfekcionalismus. Potřebují pocit bezpečí, proto třeba hromadí věci - zásoby "pro jistotu". Jsou to různé obsese - kompulzivnost: hraní si s předměty, bubnování bříšky prstů, nešlapat na spáry. Je to bezstarostnost a lehkomyslnost.

Slezina jako mateřský orgán

Slezina je cévním orgánem, je to krevní filtr. Odstraňují se zde poškozené krevní buňky a umožňují tak vznik nových - anémie. Řídí srážlivost krve, s tím souvisí záněty žil, trombózy, cévní mozkové příhody, ischemie, infarkty, ale i tvorba modřin, podlitin nebo krvácení z dásní.

Slezina je největším lymfatickým orgánem těla. Je to sídlo imunitní paměti a řízení imunity. Jedná se o imunologický filtr krve hlavně pro mikroorganismy. Odstraňují se zde infekce infikující krevní buňky. Probíhá zde vývoj T a B lymfocytů. Spadá sem buněčná imunita - protivirová, ale také intracelurální patogeny. Důležité pro autoimunitní reakci jsou T-lymfocyty, rozhodování imunitních buněk o tom, co se bude odstraňovat. (Joalis VELIENHERB, VELIENDREN, WLHERB, Abelia SOLIS).

Orgány okruhu sleziny

Hlavními orgány spadajícími pod okruh sleziny jsou trávící orgány tedy žaludek a slinivka. Dále pak jícen, hltan, dvanácterník, ústa a rty (Joalis PANKREADREN, BETADREN, GASTEDREN, GASTEX, ORODREN, COLIHERB, COLIDREN).

Z dalších orgánů a systémů je to parasympatikus a zadní mozek, které řídí základní životní funkce (Joalis CORTEX, VEGETON, FATIG, NODEGEN).  Spadá sem také enterální nervový systém (Joalis ENTERNAL, LAHERB, WLHERB). Velmi podstatná je zařazení všech sliznic do okruhu sleziny. Jsou to např. dásně, sliznice dýchacího ústrojí, střev i gynekologického ústrojí. Pod slezinu také řadíme celý hormonální  systém a žlázy s vnitřní sekrecí - hypofýza, hypotalamus, štítná žláza, slinné žlázy, slinivku a další (Joalis HYPOTAL, THYREODREN). Patří sem i svaly (Joalis MUSCUDREN). K slezině přiřazujeme i lymfatický systém jako celek (Joalis LYMFATEX, TONSILADREN, ANGIN). Přes trávicí systém je zásadně ovlivněn metabolismus sacharidů (Joalis METABOL, METABEX).

Příznaky poškozené sleziny

Nejčastějšími projevy zatíženého okruhu sleziny jsou časté virové nákazy. Mohou to být afty, opary, ale i opakované virózy.

Velmi často se mohou projevovat různá autoimunitní onemocnění. Můžeme se setkat s nesnášenlivostí potravin, nechutenstvím, průjmy i zácpou. U lidí se projevují nevolnosti, kinetózy nebo třeba časté říhání. Mohou mít dráždivý tračník, trpět obezitou nebo naopak vyhublostí a neschopností přibrat. Únava je velmi nepříjemným projevem zatížení slezinového okruhu.

Viditelně můžeme pozorovat bledé rty, modřiny a křečové žíly. Lidé trpí hemeroidy a krvácivostí sliznic. Klasickým je nízký tlak.  Pro ty osoby jsou typické suché sliznice nebo zahleněnost. Často mají suché a popraskané rty, které musí stále mazat. Můžeme nahmatat často nebo neustále zduřené uzliny.

Z psychologického hlediska je to nekoncentrovanost, obsesivní myšlenky, těžkopádnost a roztěkanost.

***********************************************************************

JOALIS

Srdce

(výpisek z kalendáře Joalis 2016)

Princip srdce

rjoalis-53.jpg

Srdce je symbolem ohně, slunce. Je to zdroj lásky. Reprezentuje boha a očištění. Spojuje s ním řeč a vyjádření se. Emocí je radost a vášnivost. Chuť srdce je hořká. V srdci je schovaná schopnost buňky reagovat na podměty - excitace, ale i zvědavost, prozkoumávání, objevování - explorace. Oheň v srdci a hoření je potřeba vnímat jako využití této energie k proměně. Je to však i zkáza nebo vrchol - člověk umí zapálit invenci.

Srdce nám dává charisma, ryzost. Je to rozplynutí ega i procítění sounáležitosti. Srdce je projevem exprese - našeho vyjádření. Je to lidská řeč, psaní i symboly. Je to herectví, vřelost, telepatie, schopnost léčení.

Ovlivňuje náš kontakt s lidmi a sdílení. V srdci je naše zapálení se pro věc, nadšení. I jen radost z tvoření.  Vnímáme přes něj vzrušení i extázi, náš duševní růst i touhy. Srdce je sídlo lásky, pocitů, vřelosti, ale také odvahy. Srdce je náš duch. Je to naše vědomí propojené s podvědomím. Je to více než pouhý rozum.

Emoce srdce

Jako u všeho můžeme nalézt dva extrémy, kdy je něčeho moc nebo málo. Správná je tedy rovnováha mezi oběma. Základní emocí srdce je radost a její opak v pocitu bezmoci.

Radost ze života je i spontánnosti, vášní a euforii. Lidé se zdravým okruhem srdce jsou usměvaví, optimističtí. Umí si užít pocit štěstí. Opakem jsou pak pocity trudomyslnosti, pesimismu a uzavřenosti. Objevuje se náladovost a sentimentálnost, či pocit bezmoci.

Mluvíme-li o expresi, musíme si dát pozor na prolhanost či přehrávání, touha být stále středem pozornosti. Je to potřeba šaškování, přílišná hovornost a extravertnost. Setkáváme se s koktavostí i neschopností se vyjádřit. Ve společnosti poznáme srdeční lidi bujarým veselím, hlasitým smíchem. Jsou výbornými vypravěči vtipů. Mívají výtvarné nadání.

Velmi často se však vše může překlopit do pýchy, povýšenosti a narcismu. Tito lidé nejsou schopni dokončovat věci, trpí zapomětlivostí, často mívají strach ze smrti nebo krve.  Patří sem různá fobie, ale i touha po vzdělání, zvídavost a moudrost, ale i hloupost, hravost až skotačivost.

Srdce jako mateřský orgán

Pod okruh srdce patří především celý oběhový systém, krevní pumpa. Zajišťuje distribuci energie nebo přenos informací. Přes oběhový systém je zajištěn rozvod krve do organismu dle jeho potřeb.  Pomocí krve se po organismu distribuují hormony, cytokiny. Ty zajišťují zprávy pro nervový, hormonální i imunitní systém. Závisí na něm tedy celý organismus a jeho správná funkce a řízení. Když se oběhový systém zastaví, vše zaniká.  Proto  je důležitá regulace  krevního tlaku a tím  i rychlostí distribuce. Důležitou částí je osrdečník a vegetativní systém srdce. Řídí psychický stav člověka, je to vysílač nitra, osobnosti, exprese. (Joalis CORHERB, CORDREN, VENARON, Abelia CIRCULUS).

Orgány okruhu srdce

K nejdůležitějším orgánům spadajícím pod okruh srdce řadíme tenké střevo. Zde probíhá vstřebávání energie pro organismus (Joalis COLIHERB, COLIDREN, COLON, ABELIA COLONUM).

Velmi důležitým je i osrdečník. Ten ovlivňuje naše vnímání stresu a stres organismu jako takový (Joalis STREHERB). Řadíme sem celý cévní systém - cévy i žíly (Joalis VASODREN, VENADREN). Přes ně je velmi důležité řízení krevního tlaku a distribuce krve (Joalis HYPERTON). 

Stav okruhu ovlivňuje i hematoencefalitickou bariéru a tím i mozek. Správné zásobení krví a stav mozkových cév je naprosto zásadní pro jeho bezchybnou funkci (Joalis MEZEG, VASODREN). U lidí můžeme obtíže v okruhu  srdce pozorovat na tvářích a jazyku (Joalis ORODREN). Na rukou se mohou projevovat revmatické bolesti (Joalis OMANDREN). Pokud se podíváme pouze na konkrétní části mozku, přiřazujeme sem hippocampus, limbický systém a mozkovou kůru (Joalis STRESON, EMODREN, EMBASE, ELEMDE).

Příznaky poškozeného srdce

Klasickými příznaky poruchy v oblasti okruhu srdce je jeho bušení, srdeční arytmie či horkosti organismu. Viditelné jsou především začervenalé tváře s popraskanými žilkami.

Velmi často se lidí se zátěží v okruhu srdce objevuje nadměrné pocení, dále pak zadýchávání. V souvislosti s problémy v oběhovém systému je to nízký tlak způsobující studené ruce, modrání rtů a nehtů. Tito lidé mívají měkký, bíle potažený jazyk, časté afty, někdy až cysty na jazyku. Oběhový systém také může vyvolat pocit těžkých nohou a křeče. Je to vyšší únavovost a brnění končetin, nebo jejich bolest, pálení a mravenčení v nich.

V psychické oblasti hovoříme o hyperaktivitě, časté jsou různé mánie. Může to být nezkrotnost až bezhlavovost. Časté jsou také nespavosti z přemíry energie.

***********************************************************************

JOALIS

Játra

(výpisek z kalendáře Joalis 2016)

Princip jater

rjoalis-149.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Játra symbolizují dřevo, živou hmotu, energii a životní sílu, růst, EGO, agresivitu. Patří pod ně kyselá chuť a ze smyslů zrak.

Játra spojujeme s poznáním, rozumem i inteligencí. Dále pak s pohybem, rychlostí, ale i destrukcí. Okruh jater ovlivňují interakci s prostředím, výběr reakce, rozhodování jako takové, řád nebo naopak destrukci. Spojujeme s nimi agresivitu, kterou však můžeme chápat jako hnací sílu, touhu po změně, ochotu a schopnost řešení problémů, použití vlastní energie, i odvahu. Může nám ale způsobit třeba i záněty a křeče.

Játra jsou o zrození, životě, růstu - strom života, symbol poznání, vědění, racio. Vnímáme za nimi přeměnu a řízení energie. S tím je spojena kreativita, dynamika, proces tvoření a tvůrčí myšlenky a to nejen konkrétní plány, ale i jejich realizace. Játra jsou o sexuální síle, touze po novém životě, pronikání a ovládání.

Emoce jater

Jako u všeho můžeme nalézt dva extrémy, kdy je něčeho moc nebo málo. Správná je tedy rovnováha mezi oběma. Základní emocí jater je agresivita. Je to naše EGO. Agresivita je vždy spojována především s hněvem, vztekem, podrážděností, nerudností nebo vznětlivostí. Její nedostatek má však za následek vyhýbání se sporům, frustraci, pasivnost a neschopnost se rozhodovat.  Může to být i kritičnost, neústupnost a touha mít vždy pravdu. Je to naše Ego, panovačnost, naopak podřízenost, opovržení až pohrdání, nízká sebeúcta a sebevědomí, také vztahovačnost. Je to voyerismus a potřeba provokace. Smyslem jater je zrak.

Z emočního hlediska to může být neschopnost vidět problémy, nebo naopak lpění na vzhledu, závist a kritika. Vše ovlivňuje náš rozum, racionalita, vychytralost, nadřazenost rozumu nad citem.

Játra jako mateřský orgán

Játra by se dala přirovnat k chemické továrně, k filtru. Řídí metabolismus organismu. Zařizují přeměnu energie, zpracování všeho co bylo vstřebáno zažívacím traktem.  Jejich stav ovlivňuje přijmutí a zpracování živin, vitamínů i minerálů.

Společně se vstřebáváním živin, však přes játra vstupují do organismu i různé toxiny z potravy, léků. Zajišťují však i jejich detoxikaci a tvorbu bílkovin. Nejdůležitější funkcí spadající pod okruh jater je řízení imunity, naše přirozená imunita a výběr reakce. Játra rozhodují, jak zpracovat to, co jsme již vpustili do našeho těla a to jak na fyzické, tak na psychické úrovni - imunita, metabolismus i psychická reakce. Játra ovlivňují veškeré vazivové tkáně. Mají tedy vliv na všechny orgány v těle. Souvisí s nimi kvalita  kůže, nehtů, kloubů, šlach a dalších ... . Základními preparáty jsou: Joalis LIHERB, LIVERDREN, HEPAR, ABELIA SOLIS.

Orgány okruhu jater

Pod okruh jater spadá mimo jiné žlučník, jenž je zodpovědný za tvorbu žluči, trávení tuků a detoxikací toxinů rozpustných v tucích a také léků (Joalis BILLIDREN).

Velmi důležitým systémem spadající pod okruh jater je však celý periferní nervový systém, sympatikus a neurony a glie jako takové (Joalis MEZEG, MIHERB, CRANIUM  NEURODREN). Játra zodpovídají za oči a tím i kvalitní zrak. Ten se detoxikací okruhu jater může výrazně vylepšit nebo aspoň stabilizovat (Joalis OKULADREN).

Vazivo (kolagen a elastická vlákna) je přítomno v celém organismu, proto je detoxikace okruhu jater podstatná  při jakémkoliv detoxikačním procesu (Joalis CONECTID).  K játrům přiřazujeme také vnější pohlavní orgány: pochvu a penis (Joalis GYNODREN, TESTEDREN), ale i bradavky (Joalis MAMADREN). Mazové žlázy jsou zase zodpovědné za problémy s akné a suchou kůží (Joalis AKNEDREN). V mozku přiřazujeme koncový mozek, mozkovou kůru, lamina affixa a thalamus (Joalis CRANIUM, ELEMDE, EGRESON, DIAMINO).

Příznaky poškození jater

Nejčastější a nejvíce řešenou obtíží spojovanou s okruhem jater jsou alergie, astma, ekzémy, autoimunitní choroby, různé chronické infekce a záněty, křeče, pod které však zařazujeme i migrény a epileptické záchvaty. Jedním z příznaků poškození jater, který je vidět, je i svědivost kůže, trhliny v koutcích úst nebo bílé lámavé nehty.  Lidé si však mohou stěžovat i na poruchu spánku, ženy na poruchy menstruačního cyklu, ztrátu libida nebo migrény. V oběhovém systému se může poškození projevit portální hypertenzí - rozšířenými žilkami v oblasti hrudníku, ramen, předloktí, dále dilatovanými břišními žilami, hemeroidy, jícnovými varixy, otoky. Může se objevit i jaterní encefalopatie - nedostatečná detoxikace dusíkových metabolitů a toxinů, projevující se neuropsychickými příznaky, spavost, apatie, třes, sníženou pozorností až letargií. U psychických projevů je to neklid, netrpělivost a hyperaktivita.

 

******************************************************************************************

 

JOALIS

Ledviny 

(výpisek z kalendáře Joalis 2016)

Princip ledvin

111111111.jpg

 

 

 

 

 

Ledviny symbolizují vodu, život a smrt, rozpustnost, strach a různé úzkosti. Patří pod ně slaná chuť a ze smyslů sluch. Ledviny spojujeme se senzitivitou, citlivostí. Jedná se o zvýšenou reakci na opakované nebezpečné i přínosné podněty.

V případě zatížení se však může objevit úzkost, stažení se, neschopnost koncentrace i ztráta intuice. Ledviny mají na starosti absorpci - rozpuštění a vylučování, umožňující chemické děje.

Emoce ledvin

Jako u všeho můžeme nalézt dva extrémy, kdy je něčeho moc nebo málo. Správná je tedy rovnováha  mezi oběma. Základní emocí ledvin je strach, úzkost. Jedná se o přemíru úzkostnosti, neschopnosti se uvolnit. Je to životní napjatost, nervozita, ale i perfekcionalismus. Lidé se zatíženými ledvinami mají tendenci mít vše pod kontrolou. Tito lidé potřebují jasná pravidla, příkazy, mívají "zlé předtuchy". Velmi často se jedná o workoholiky. Mají potřebu se stále zaměstnávat, aby v klidu nepřicházely myšlenky. Spadá sem i pocit viny, poslušnost a strach z autorit. V extrému je to dodržování nesmyslných zákonů, nadměrná hygiena. V opačném případě zase ztráta sebezáchovy, riskování, lehkomyslnost až neposlušnost. Pod ledviny však také spadá fantazie jako zdroj kreativity, improvizace. Ovlivňují umělecké nadání, snění a nápady. Opačně však, ale i nechápavost, neschopnost porozumět slyšenému.

Velmi působí na partnerské vztahy, chápaní druhého, nedůvěra, přehazování zodpovědnosti. Nacházíme zde třeba kladení řádu nad city a závislosti.

Ledviny jako mateřský orgán

Ledviny jsou hlavním orgánem pro udržení vnitřní homeostázy. Jsou zodpovědné za vylučování odpadních látek rozpustných ve vodě, za filtrování tekutin, dále za řízení minerální rovnováhy organismu a udržení acidobasické rovnováhy.

Ledviny se podílejí na řízení krevního tlaku několika procesy: řízením množství vody a minerálů v organismu. Využívají k tomu i hormonální řízení pomocí aldosteronů - stresových hormonů nadledvinek.

Díky řízení množství minerálů a využití vitamínu D mají vliv na kvalitu a metabolismus kostí. Ledviny mají vliv na pohlavní hormony a tím i rozmnožování. V neposlední řadě spadá pod okruh ledvin protiplísňová imunita - vliv acidobasické rovnováhy, chemických toxinů i radioaktivity. Základními preparáty jsou: Joalis URHERB, URINODREN, DEURON.

Orgány okruhu ledvin

Pod okruh ledvin spadá především vylučovací ústrojí: ledviny, močovod, močový měchýř a močová trubice. Dále pak rozmnožovací ústrojí - děloha, vagína, vaječníky, vejcovody, varlata a prostata (GYNODREN, PROSTADREN, PROHERB, MEHERB, REGULAR).

Dalšími důležitými orgány jsou nadledvinky, produkující stresové a pohlavní hormony (Joalis SUPRAREN). Pod tento okruh spadají kosti, zuby, kolena, bederní páteř (Joalis OSTEODREN, INFODREN KI, OMANDREN, OPEDDREN, VERTEDREN, CRANIDREN). S kostmi souvisí i klouby a pohyb jako takový (Joalis JOHERB, ARTIDREN, ANXINEX).

V mozku spadají pod ledviny centra: mesencephalon, prodloužená mícha, asociační oblasti, amygdala, centra pohybu a úzkosti, corpus striatum (Joalis CRANIUM, MEDULON, ELEMDE, EMOCE, ANXINEX).  Neméně důležité jsou ovšem z estetického hlediska vlasy (Joalis CAPILIDREN) a také uši a funkční sluch jako takový (Joalis AURIDREN).

Příznaky poškození ledvin

První, co člověk při problému v okruhu ledvin zaznamená, bývají problémy s močením (pálivé, bolestivé, inkontinence, ale i příliš časté). Můžeme pozorovat vodnaté otoky kotníků, obličeje, jako třeba váčky pod očima. Ženy často trápí menstruační obtíže, ať již příliš silná nebo bolestivá menstruace. Celkově pak problémy urogenitálního traktu: výtoky, impotence, předčasná ejakulace, potraty, předčasné porody, myomy a změny děložního čípku. V pohybovém aparátu to pak mohou být: ostruhy, kostní výrůstky, osteoporóza, křeče v lýtkách i jinde. Mnoho lidí se potýká s pískáním v uších. Z emočního hlediska je to pak nesoustředěnost, roztěkanost, mozkové dysfunkce, problémy s pamětí a učením.

*************************************************************************

JOALIS

Plíce

(výpisek z kalendáře Joalis 2016)

Emoce plic

33333333333333.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní emocí plic je smutek a vůle. Smutek můžeme pociťovat jako lítostivost, melancholii, únavu a deprese. Může se projevovat cynismem i necitlivostí. Jeho prožití však učí soucitnosti, samostatnosti a spokojenosti.

Vůle nám ovlivňuje schopnost či neschopnost dotáhnout věci do konce. Je to prokrastinace, ale také extrémní vůle, sebezničení či sebeovládání. Je to strach z konfliktů, naše touha po uznání, psychická síla a touha po životě.  Ve vztahu k okolí je to strach z odsouzení, přísnost  na sebe i druhé. Je to však i pokrytectví a nasazování masek. Můžeme zde vnímat katarzi - vnitřní očistu člověka. Mnoho lidí však může pociťovat nesvobodu, útlak či strach uvolnit se. Je to zbytečné uchování křivd. Neschopnost vyjádřit své pocity. Je to neschopnost adaptace, neurotické chování. Především je to strach z nevědomí, potlačování problémů místo jejich řešení.

Plíce jako mateřský orgán

V plicích se uskutečňuje výměna plynů mezi tělem a okolním světem. Zajišťují přísun kyslíku, jenž umožňuje přeměnu energie v mitochondriích. Má-li člověk zatížené plíce špatně a povrchově dýchá. Nemá dostatek kyslíku, tedy energie na své sebeprosazení, podvědomí vytváří emoci smutku a únavy.

Nedostatek kyslíku ovlivňuje i imunitu, kdy může být příčinou chronických infekcí a zánětu.  Pod okruh plic spadá protibakteriální imunita. Plíce představují první bariéru a styk s vnějším světem. Je to ohraničení našeho já. Jejich kondice zásadně ovlivňuje, jestli se snadno nakazíme.

Většina infekcí má kapénkový přenos nebo orálně fekální. Správné dýchání také usnadňuje návrat krve do srdce a tím její pohyb po organismu a distribuci všech potřebných složek (Joalis REHERB, RESPIDREN, PRANON).

Orgány okruhu plic

Pod okruh plic primárně spadá celá dýchací soustava - plíce, hrtan, průdušky, nosní dutiny a mandle, nos, hlasivky (Joalis REHERB, RESPIDREN, ASTMEX, ORODREN, TONSILADREN). Velmi důležitým orgánem spadajícím pod tento okruh je tlusté střevo a malá část střeva tenkého. Zde probíhá vstřebávání živin a následně vylučování.  Okruh plic má obrovský vliv na kůži a podkoží, jejich zatížení se často projevuje různými ekzémy, důležitými jsou také potní žlázy (Joalis CUTIDREN). U žen pak pod okruh plic spadá prsní žláza (Joalis MAMADREN). Orgány okruhu plic mají velký vliv na pohyb krve a lymfy (Joalis LYMFODREN, VENADREN).

V mozku sem poté spadají: retikulární formace, epithalamus (epifýza) - probíhá zde produkce serotoninu, což je hormon spokojenosti (Joalis FATIG, DEPRESON). V nervovém systému pak přiřazujeme plexus pulmonalis, nervus vagus (Joalis VEGETON). 

Příznaky poškození plic

První, na co u lidí s oslabeným nebo zatíženým okruhem plic narazíte, jsou různé bakteriální nákazy. Ať už se jedná o časté angíny, onemocnění horních cest dýchacích, záněty středního ucha nebo dutin. Velmi zásadní obtíže jsou různé formy problémů s dýcháním. Ať už se jedná pouze o stále ucpaný nos, kašel, pocity dušnosti nebo již rozvinuté astma. Vše má vliv na celý organismus a projevuje se únavou a vyčerpaností.

Lidé mohou mít poruchy čichu, což ovlivňuje i vnímání okolí a naši reakci na něj. Stěžují si na problémy s hlasivkami: častá ztráta hlasu. Již při prvním kontaktu může také vnímat slabý, tichý a nevýrazný hlas.

Viditelně pak můžeme pozorovat různé kožní projevy. Jejich rozsah je velmi široký. Může se projevovat suchou pokožkou, která je i citlivá nebo nepevná. Mohou se objevovat strie bez příčiny. Vyšší sklon k celulitidě.  Objevují se praskliny na uších nebo konečníku. Lze také, především v létě, pozorovat nedostatek pigmentu. A samozřejmě sem zařazujeme i klasické ekzémy.

*****************************************************************************************

JOALIS

Vylepšený ACTIV-COL

Informační složka ACTIV-COLU byla inovována tak, aby ještě lépe pomáhala vytvářet zdravé prostředí střeva. Kromě toho, že organismus dává vědět, které mikroorganismy jsou patogenní a měly by být tedy z těla vyloučeny, nově upozorňuje na prospěšné bakterie. Na ty, které by ve střevech naopak měly být. Jinými slovy, obsažené informace budou imunitu směrovat k potlačení růstu patogenních druhů bakterií a zároveň budou podporovat uchycení těch užitečných, čímž se zvýší mikrobiální pestrost. Pokud totiž některé bakterie  ve střevech chybí nebo nejsou v potřebné rovnováze, začne vznikat zánět, který ovlivní imunitní systém a následně celý organismus. Platí tedy pravidlo - čím bohatší je střevní mikrobiota, tím zdravější je jedinec.  Nevyrovnaná mikroflóra vede k obezitě, vzniku karcinogenů a dalších toxinů ve střevech, metabolickému syndromu a vzniku alergií, autoimunitních problémů, ale i psychickým onemocněním jako jsou úzkosti, deprese apod. Díky ACTIV-COLU můžeme zvýšit druhovou pestrost své mikrobioty a tak se uzdravit.

(info z časopisu JOALIS INFO - 3/2018)

32185621_2770423796304446_3223796838855344128_n.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************************************

JOALIS

Astma bronchiale

(výpisek z článku z časopisu JOALIS INFO Bulletin informační a celostní medicíny - 1/2017 - Rozhovor MUDr. Josefa Jonáše pro I-televizi ATaDEP, redakčně upraveno).

rjoalis-1.jpg

 

 

 

 

 

 

Statistiky uvádí, že v naší desetimiliónové republice trpí astmatem asi 300 tisíc lidí. To už je opravdu velké číslo. Typické astma se projevuje stavy dušnosti, které přicházejí jak v klidu, tak při námaze. Je doprovázeno postupným zmenšováním kapacity plic, omezuje se tedy respirační výkonnost, což má za následek problémy s okysličováním celého organismu. Kyslík je přitom nezbytný pro funkci mnoha orgánů, především mozku. Znamená to zvýšenou zátěž a námahu pro srdce. Je proto velice důležité pokusit se tohoto onemocnění zbavit.

Astma je nervová choroba

Na začátku je potřeba říct, že nejde o plicní nebo průduškové onemocnění v pravém smyslu slova, ale že astma je vlastně nervová choroba, tedy onemocnění nervového systému. Průsvit průdušek a práce celého dýchacího systému je řízena nervem, který se česky jmenuje bloudivý, latinsky nervus vagus. Bloudivý se nazývá proto, že z mozku prochází přes mnoho struktur a orgánů, vine se kolem průdušek a nakonec se dostává až do žaludku. Tento nerv může ovlivňovat funkci celé řady orgánů a jde o nerv tzv. smíšeného charakteru, protože má různé funkce. Jedna z nich se týká i autonomního nervového systému. Autonomní se jmenuje proto, že nepodléhá naší vůli ani jiným vlivům a pracuje nezávisle, tedy autonomně. To je právě velice důležité a zřetelně právě u onemocnění astmatem, protože záchvaty přicházejí často bez jakéhokoliv předchozího varování nebo podnětu. Nemocný tak netuší, v které chvíli se záchvat objeví. Můžeme se samozřejmě setkat i s kombinacemi, kdy je astma doprovázeno nějakým plicním onemocněním nebo kdy je kombinováno s alergií. Podněty vyvolávající záchvat dušnosti pak mohou mít vztah k alergiím, infekcím nebo jiným impulsům. Toxiny, způsobující toto onemocnění samozřejmě nebývají izolované jenom na jeden nerv. Tak to v organismu skutečně nefunguje. Setkáváme se s tím, že toxiny pracují na více frontách. Vzniká pak komplikovanější onemocnění, protože působí jak v centrálním nervovém systému, tak v periferním nervovém systému i ve tkáních dýchacího ústrojí.

Zaměříme se na střevní symbiózu, těžké kovy, gliový systém a očkování.

p_892-1-.png

Jako vždy a u každého zdravotního problému bych doporučoval začít střevní symbiózu, tedy nasazením preparátu ACTIV-COL. Jak známo, dysbióza střev výrazně ovlivňuje imunitu, která hraje zásadní roli u bronchiálního astmatu. Ovlivňuje také různé tkáně - například v případě, když se ze střeva uvolňují toxiny, které pak oslabují funkci těchto tkání. Prostřednictvím prorůstání plísní skrze střevní stěnu a její následné porušení se do organismu mohou dostávat různé alergeny. Zde bude velice často záležet na tom, co jíme, jak aktivní je naše střevní dysbióza. Zkrátka a dobře, funkce dýchacího ústrojí přímo souvisí se stavem střeva, jak o tom uvažovala už čínská medicína i ajurvéda. Ne nadarmo věnovaly tyto starověké léčebné systémy očistě střeva mimořádnou péči.

Hlavní roli u astmatu hrají různé druhy toxinů v těle. Tentokrát bych asi začal vyloučením těžkých kovů, které mohou být právě příčinou astmatu, zde se jedná především o rtuť a stříbro. Víme, že kovy jsou vodivé a v organismu tím pádem způsobují elektrické poruchy - každý neuron je totiž zdrojem elektrického potenciálu a jednotlivé neurony pak mezi sebou vzájemně probíhají.  Toto probíjení vede ke zvýšení elektrické aktivity celého nervového systému. Právě to může být tím inkriminovaným momentem, který vyvolá záchvat.

Dalším toxinem, na který bych chtěl upozornit a který je v souvislosti s astmatem často nalézán, je očkování. To je pro organismus velkou zátěží, týkající se především gliového systému. Glie jsou buňky, které tvoří výplň nervového systému. Náš celý nervový systém tedy tvoří neurony a gliové buňky. Těch je dokonce více než vlastních nervových. Nejsou ovšem pouhou "vatou" pro neurony, ale naopak velice důležitým systémem, který se stará jak o výživu, tak i o očistu nervového systému. Pokud v těle dojde k poškození funkce gliového systému, projevuje se právě jako porucha elektrické aktivity. Tato energie nervového systému je nesmírně důležitá pro jeho správný chod a funkci. Při zmíněném poškození pak dochází k různým výbojům, poruchám, kumulací elektrických potenciálů, probíjení mezi jednotlivými neurony. To je pak další možnou příčinou onemocnění - dráždění nervových struktur, které ovlivňují a zásadně řídí dýchací cesty.

Další, třetí oblastí, kterou je nutné detoxikovat, jsou neuroinfekce. Především pak borelióza, bartonelóza a jiné virové infekce.  Tato onemocnění pak působí v nervovém systému různé poruchy. Nervus vagus zde na vině nebývá sám. Jako vždy hraje roli i centrální nervový systém našeho organismu - mozek. V tomto případě především o tzv. spánkovou krajinu, tedy temporální krajinu předního mozku. Pokud právě tato oblast vykazuje elektrické poruchy, projevují se u klienta různým způsobem, především jako migrény, epilepsie, zuřivost, nezvladatelný vztek, ale také astma. Protože všechna křečová onemocnění, tedy choroby, při kterých dochází ke křeči (dráždění nervového systému), mají vztah ke zmíněné části mozku.

p_829-1-.jpg

Při odstraňování astmatických problémů se soustředíme na tyto tři zmíněné okruhy. Kromě střevní symbiózy se zaměříme na možné působení těžkých kovů, očkování a gliový systém plus chronické infekce. To, že se na začátku budeme věnovat střevní symbióze, nám zcela  jistě zlepší funkci imunitního systému a my pak můžeme řešit chronické infekce.  V tomto případě doporučuji preparáty, které budou pracovat s řízením imunitního systému. Přes mozek, přes centrální nervový systém - nasadíme tedy NEURODREN a CRANIUM. Tím umožníme dalším preparátům, především těm antimikrobiálním, aby se vyrovnaly s chronickou infekcí.

Onemocnění bývá kombinací různých zátěží.

V této souvislosti bych rád ujasnil, že se většinou jedná o kombinaci všech těchto faktorů - na vině tedy není jedna, druhá nebo třetí zátěž. A samozřejmě, čím je nemoc závažnější, tím více typů a druhů toxinů bude přítomno. Dále si musíme všímat i zátěží, o kterých mluvíme jinde - mikrobiální, plísňové zátěže apod.  Obvykle musíme u astmatu provést komplexní a široký detoxikační záběr.  Na tomto onemocnění se podílí nejen části nervového systému, o kterých se zmiňuji, ale musíme vzít na zřetel i velice moudrou starou čínskou medicínu. Právě ta nám říká, že nervový systém je velmi často ovlivňován a ovládán z jater a že celý dýchací systém je ovlivňován energií plic. Nebude tedy od věci, když i těmto částem našeho organismu budeme při sestavení kúry věnovat pozornost.

K detoxikaci je vždy nutno přistoupit v tom nejširším pojetí, neboť se jedná o celostní medicínu. Nejde tedy o jednotlivé oddělené orgány, ale o celkovou harmonii organismu. V této souvislosti bych se rád zmínil o stresu. Ten působí nejen disharmonii našeho organismu, ale oslabuje imunitní systém, mění chemické procesy, působí na vylučování některých látek, které mají vliv na chod našeho imunitního a nervového systému. Proto bude vítaným pomocníkem u jakéhokoliv zdravotního problému vždy i preparát STRESON.

p_874-1-.jpg

Neznám vlastně žádný zdravotní problém, na němž by se stres nepodílel. Musíme si všímat i jiných oblastí, například emocionálních, protože stavy jako jsou úzkost, nejistota nebo strach, ale i další negativní emoce, působí na organismus tak, že není schopný se zbavovat toxinů sám. Kdybych to řekl úplně stručně, tak uvolněný, relaxovaný a nestresovaný organismus v dobrém emocionálním rozpoložení si dokáže všechny problémy krásně vyřešit i bez naší pomoci. Ale protože takový život se prakticky  nikomu nepodaří nastolit, musíme počítat s tím, že emoce, stresy a jiné psychické negace budou způsobovat kumulaci toxinů v našem těle. A tyto toxiny se pak budou předávat z generace na generaci. Právě proto se s těmito problémy můžeme setkat i u úplně malých dětí, které si vlastně samy o sobě ještě nemohly nějak psychické problémy způsobit. Toto předávání z předchozích generací plus další psychické vlivy, které dítě od svých rodičů přijímá, hrají závažnou roli jak v těhotenství, tak v době hned po narození. Chci tím jen upozornit na to, že komplexní detoxikaci u každého zdravotního problému, natož astmatu bronchiale, hrají kromě hmotných toxinů velmi významnou roli i stresové a emociální toxiny. V detoxikaci u astmatu určitě přijde řada na RESPIDREN. Plíce totiž vylučují histamin, který ve větším množství dráždí nervová zakončení u dýchacího traktu a způsobuje zánětlivou reakci.

Kúra na astma dle nejnovějších poznatků MUDr. Jonáše:

ACTIV-COL, (děti do 3 let -  BAMBI SYMBIFLOR, od narození mazat na kůži EMBRION), ACTIV-ACID, BIOSALZ, NEURODREN, CRANIUM, RESPIDREN.

************************************************************************************

Časopis Tattatuo - Most do páté dimenze

Jaro 2018

 

************************************************************************

 

JOALIS

rjoalis-149.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Slezina je důležitým filtrem organismu

(výpisek z článku Ing. Vladimíra Jelínka z časopisu JOALIS INFO Bulletin informační a celostní medicíny - 6/2016).

Slezina je sídlem imunitní paměti a řízení imunity celého organismu. Její hlavní funkcí je filtrovat a čistit krev. Dokáže tělo zbavovat spotřebovaných červených krvinek, především však slouží jako podpora celého imunitního systému. Slezina je symbolem země. Ze smyslů ke slezině přiřazujeme chuť na sladké. Slezina je zároveň jedním z hlavních zdrojů energie.  Její emocí jsou starosti.

Největší lymfatický orgán. Slezina je největším orgánem lymfatického systému. Má rozměr asi jedenáct centimetrů a tvarem připomíná kávové zrno. Nachází se vlevo od žaludku hluboko v dutině břišní pod bránicí. Povrch sleziny tvoří vazivové pouzdro s obsahem malého množství hladké svaloviny. Program pro jeho detoxikaci je zahrnut v preparátech jako JOALIS VELIENHERB nebo VELIENDREN.

Za den proteče slezinou značné množství krve, přibližně 250 až 300 litrů. Zvětšení sleziny, tzv. splenomegalie, bývá důsledkem některých infekcí, krevních chorob (leukémie, hemolytických anémií), jaterních chorob nebo nádorů. Slpenektomie (chirurgické odstranění sleziny) se provádí nejen při poškození sleziny úrazem, ale i při některých chorobách postihujících slezinu. Z hlediska klasické medicíny je ale slezina orgán, bez něhož lze v dospělosti relativně bez problémů žít a nespojuje se s ní tedy mnoho zdravotních potíží. Oproti tomu filozofie detoxikační medicíny říká, že právě toxiny nacházející se v prostoru sleziny ovlivňují řadu fyziologických procesů i psychických stavů organismu. Detoxikace tohoto orgánu se proto řadí k základním pilířům detoxikačních procedur. Slezina nejenže vytváří protilátky, které pomáhají tělu zbavit se škodlivin a bakterií, řídí srážlivost krve, souvisí s ní tedy záněty žil, trombózy, cévní mozkové příhody, ischemie, infarkty, ale i tvorba modřin, podlitin nebo krvácení z dásní.

Příznaky zatížení slezinného okruhu:

 • sklon k častým virovým onemocněním
 • vodnatá rýma
 • bolesti žaludku
 • výsev oparů na rtech nebo jiných částech těla
 • suché, úzké nebo praskající rty a koutky
 • záněty dásní, paradentóza
 • časté záněty středního ucha
 • svalové slabosti
 • problémy s bříšky prstů
 • vybočené palce u nohou
 • hormonální nerovnováha
 • problémy slinivky břišní
 • sklon k tloustnutí nebo neschopnost přibrat
 • diabetes mellitus
 • žaludeční vředy
 • malá citlivost na rozpoznávání chutí
 • zvětšená prsa u mužů, nepevná prsa u žen
 • sny o jídle, polích, úrodě, ve kterých člověk padá nebo je tažen k zemi
 • neustálé pozpěvování nebo opakování stále stejných melodií
 • neustálé přemýšlení a rozebírání témat, vnitřní monology a přípravy "jak co komu říct"
 • přílišná starostlivost
 • hromadění majetku, věcí, peněz
 • neschopnost zbavit se starých věcí

Hlavními orgány spadajícími pod okruh sleziny jsou trávící orgány, tedy žaludek a slinivka, dále pak jícen, dvanácterník, ústa a rty (JOALIS PANKREADREN, BETADREN, GASTEDREN, GASTEX, ORODREN, COLIHERB, COLIDREN). Z dalších orgánů a systémů je to parasympatikus a zadní mozek, který řídí základní životní funkce (JOALIS CORTEX, VEGETON, FATIG, NODEGEN). Spadá sem i centrální nervový systém (JOALIS ENTERNAL, LAHERB, WLHERB). Velmi podstatné je také zařazení všech sliznic do okruhu sleziny - např. dásně, sliznice dýchacího ústrojí, střev i gynekologického ústrojí. Pod slezinu spadá také celý hormonální systém a žlázy s vnitřní sekrecí - hypofýza, hypotalamus, štítná žláza, slinné žlázy, slinivka a další (JOLIS HYPOTAL, THYREODREN). Patří sem i svaly (JOALIS MUSCUREN). Ke slezině patří i lymfatický systém jako celek (JOALIS LYMFATEX, TONSILADREN, ANAGIN). Přes trávicí systém je zásadně ovlivněn metabolismus sacharidů (JOALIS METABOL, METABEX).

Projevy zatížené sleziny

Nejčastějšími projevy zatíženého okruhu sleziny jsou časté virové nákazy. Mohou to být afty, opary, ale i virózy. Velmi často se mohou projevovat různá autoimunitní onemocnění. Můžeme se setkat s nesnášenlivostí potravin, nechutenství, průjmy i zácpou. U lidí se projevují nevolnosti, kinetózy nebo třeba časté říhání. Mohou mít dráždivý tračník, trpět obezitou nebo naopak vyhublostí s neschopností přibrat. Velmi nepříjemným znakem zatížení slezinného okruhu je únava. Můžou být bledé rty, modřiny, křečové žíly, hemeroidy, krvácivost dásní, nízký tlak, suché sliznice nebo naopak stále zahleněné, suché popraskané rty, zduřelé uzliny.

**************************************************************************************

JOALIS

ZDRAVÝ SPÁNEK A PSYCHOLOGICKÝ VÝZNAM SNŮ

(výpisek z článku od Ing. Vladimíra Jelínka z časopisu Joalis info - bulletin informační a celostní medicíny 2/2016)

29954851_617245808638384_1135567713_o.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve stavu spánku stráví člověk zhruba jednu třetinu života. Zřejmě budete souhlasit, že není nic sladšího než se ráno probudit do slunného teplého dne po tvrdém a vydatném spánku. A je uměním spát a vyspat se tak, aby se člověk probudil do jakéhokoliv dne - ať mrazivého či deštivého, zamračeného nebo větrného a prohlásil: "To je ale krásné počasí! Jak já jsem se krásně a vydatně vyspal!" Vsadím se, že mnozí z vás by v duchu prohlásili: "Takový člověk je prostě na zabití...." A přesto tací lidé existují, pár jich znám a myslím si, že jsou v životě úspěšní, zdraví a šťastní, navenek i ve své duši.

K čemu spánek potřebujeme

Proč je spánek tak důležitý? Pro regeneraci mnohých orgánů totiž až tak nutný není. Výměna starých buněk za nové či zbavování se nepotřebných (toxinů či zbytků metabolitů) probíhá normálně i za bdělého stavu. Přesto se člověk bez spánku neobejde. A to hlavně kvůli regeneraci nervového systému, který je úzce spojený s psychickým světem. Stav naší psychiky je nerozlučně spojený s prožívanými a pociťovanými emocemi a zasahuje pak prostřednictvím hormonálního a autonomního nervového systému do řízení veliké řady procesů v organismu. Spánek nutně potřebujeme na urovnání zážitků, vzpomínek, nově naučených věcí a jejich zapojení do obsahu již stávající paměti. Do značné míry se to děje na základě vzniku nových spojů neuronové sítě, která se mohutně vytváří právě když spíme.

Ven z bludného kruhu

Člověk si na dně své duše nese celou řadu emočních bloků či zranění, které mají svůj dopad na pohybový aparát, postavení těla a také na činnost a správné fungování vnitřních orgánů, žláz. Souvislost civilizačních chorob s psychickou výbavou a psychickými bloky pacienta je tématem, které je velmi opomíjeno klasickou medicínou. Právě to, že psychosomatickou stránku nemoci odděluje od nemoci samotné, vnímám jako její obrovský nedostatek. Odstranění