Jdi na obsah Jdi na menu
 


Abeceda detoxikačních preparátů

Abecední seznámení s preparáty Joalis podle MUDr. Josefa Jonáše. Vypsáno z časopisu Bulletin Informační a celostní medicíny 2016, 2017.

Lihové preparáty

rjoalis-149.jpg

 

 

 

 

 

 

,

 

AFUS (AFTUS)

Preparát zaměřený proti aftům, tedy proti virovému onemocnění sliznice dutiny ústní. Jeho účinek spočívá jak v odstranění mikrobiálních ložisek ze samotné sliznice, tak ve zvýšení protivirové imunity. Je určen na tento konkrétní problém.

 

ACHOL

Preparát zaměřený na mikrobiální ložiska ve žlučníku a žlučových cestách. Jde ale pouze o částečné vyřešení problémů se žlučníkem. Komplexní detoxikace tohoto orgánu vyžaduje využití dalších preparátů, např. mikrobiálních, ale i jiných.

 

AKNEDREN

Působí proti konkrétnímu kožnímu onemocnění zvanému akné. Je to zánět mazové žlázy kůže, který je vyvolaný mikroorganismy, nejčastěji mikroorganismem Propionibacterium acnes. Akné vzniká tehdy, změní-li se kvalita kožního mazu a ucpává se porus neboli vývod kožní mazové žlázy. Problémy bývají obvykle způsobeny střevní dysmikrobií z přetížení jater. Může však jít i o hormonální jaterní potíže v době změn pohlavních hormonů. AkneDren lze použít samostatně a vede k odstranění zmíněného kožního onemocnění.

 

ANAEROB

Řeší anaerobní mikroorganismy, tedy ty, které žijí za nepřítomnosti kyslíku. Je obsažen v komplexním antibakteriálním preparátu Nobac. Velmi často je součástí střevní dysmikrobie a mimo střevo se nejčastěji ocitá právě díky zmíněné střevní dysmikrobii.

 

ANAGIN (ANGIN)

Odstraňuje příčiny onemocnění zánětu krčních mandlí (tonsilla palatina). Oproti preparátu TonsilaDren, který je úzce zaměřen pouze na mikrobiální ložiska, si tento preparát všímá i další možné mikrobiální zátěže. Je ale potřeba vědět, že postihuje větší část příčin zánětu mandlí, nikoliv všechny. Mandle jsou totiž orgánem, který zachycuje různé toxiny procházející ústy a nosem. Jejich škála je tak široká, že je nemůže vyřešit jeden preparát.

 

ANAERG (ANALERG)

Komplexní preparát zaměřený proti alergiím různého druhu. Pracuje výhradně v lobus parietalis. Shromaždˇuje v sobě různé typy toxinů, které právě tuto část mozku mohou poškozovat.

 

ANTIDROG

Vhodný na detoxikaci od části známých psychotronických drog. Jeho nasazení nemá ale smysl u aktivních narkomanů. Můžeme ho využít u klientů, u kterých drogy vytvořily rezidua zvláště v nervovém systému. Tento preparát nemůže zachytit všechny typy drog, kterých neustále přibývá. Je však široce zaměřen proti organickým i anorganickým drogovým reziduím.

 

ANTICHEMIK

Používá se dnes již výjimečně. V průběhu vývoje detoxikace byly vytvořeny preparáty univerzálního charakteru jako MinDren, PEESDren a EviDren, který mají výrazně úspěšnější detoxikační profil pro všechny skupiny chemických látek.

 

ANTIMETAL

Platí pro něj stejná pravidla jako pro Antichemik. Jde o jeden z původních preparátů, který byl postupně překonán MinDrenem. Je možné jej však rovněž doplňkově použít. Odstranění toxických kovů probíhá i při detoxikaci jiných toxinů, např. emocionálních a stresových, ale i mikrobiálních a dalších. Je to jev, který má své odůvodnění v tom, že organismus by měl být schopen kovy vyloučit vlastními silami. Zadržuje-li je, pak jde o patologický proces, který má základ v poškození tkáně emocionálními nebo jinými toxiny.

 

ANTIVEX (ANTIVIR)

Je důležitým preparátem ze skupiny antimikrobiálních preparátů. Může existovat samostatně a řeší všechny virové zátěže. Odstranění chronické virové zátěže však vyžaduje určité podmínky, například odstranění patogenních polí a energií. Tento preparát  byl v minulosti předmětem soustředěného výzkumu, aby mohl fungovat v řadě co nejsamostatněji. Můžeme ho použít při léčbě jak chronických virových zátěží, tak při akutních problémech.

 

ANXINEX

Patří do skupiny preparátů s emocionálním účinkem. Je založen na skutečnosti, která vede k poškození  činnosti jádra bazálních ganglií - corpus striatum. Tyto části mozku mohou být elektricky silně aktivní, čímž vzniká zmíněná emoce, která je nejen nepříjemná, ale můžeme ji někdy pokládat až za onemocnění. Bývá také příčinou stresů, a tím se zapojuje do široké škály detoxikačních prostředků zásadního charakteru. Anxinex však z corpus striatum odstraňuje pouze mikrobiální ložiska, další zátěže organickými a anorganickými či střevními toxiny nebo mikroorganismy je potřeba odstranit jinými preparáty.

 

ARTIDREN

Odstraňuje mikrobiální ložiska z kloubního systému a páteře. Kloub je orgán komplikovaný a skládá se z vazivového pouzdra, chrupavky a kloubní výstelky. V úseku páteře svoji roli hrají také plotýnky a meziobratlové klouby. Artidren pracuje v celé této oblasti pouze na odstranění mikrobiálních ložisek. Ke komplexní detoxikaci musí být použity další prostředky.

 

ASTEX (ASTMEX)

Odstraňuje příčiny astmatických problémů. Tyto příčiny jsou převážně v nervovém systému - jak v centrálním, tak i periferním, a také v dýchacích cestách. Tento preparát je možné použít samostatně, ale i při přetrvávání astmatických problémů je třeba hledat i další doplňkové preparáty.

 

ATB

Opět jeden z původních preparátů, který byl později překonán. Měl odstraňovat zátěž antibiotiky, ale později jej nahradily komplexnější EviDren a PEESDren. Jde o velmi důležitou část detoxikace, protože zátěž antibiotiky způsobuje mnohé další komplikace.

 

AURIDREN

Odstraňuje toxiny ze středního ucha, vnitřního i zevního ucha - jde o preparát velmi významný. Řeší ovšem pouze mikrobiální ložiska, na další toxiny ve sluchovém ústrojí budeme muset nasadit i jiné preparáty. Zánět středouší mají často za příčinu chronickou infekci v podobě mikrobiálních ložisek.

 

AUTOIMUN

Emocionální preparát, který má spíše diagnostický význam. Z emocionální oblasti si všímá pojmu sebedestrukce, protože za autoimunitní poruchou stojí porucha v jednom z mozkových center - lobus paracentralis - a bude samozřejmě vyvolána různými typy toxinů. Autoimun neodstraňuje žádný z těchto toxinů, takže je pouze doplňkovým emocionálním preparátem a nemá pro detoxikaci zásadní význam.

 

rjoalis-1.jpg

 

 

 

 

 

 

BETADREN

Preparát určený původně k odstranění mikrobiálních ložisek z beta buněk ve slinivce břišní. Později byl účinek přenesen do preparátu PankreaDren.

 

BILIDREN

Původně sloužil k odstranění mikrobiálních ložisek ze žlučníku. Později bylo jeho působení v rámci zjednodušení přeneseno do preparátu LiverDren.

 

BIOSALZ

Jeden ze zásadních preparátů současné detoxikace. Neodstraňuje, jak se většina lidí domnívá, pouze sůl kuchyňskou, ale spouští vylučování biogenních solí. V organismu téměř nepřetržitě vzniká řada kyselin, například kyselina solná v žaludku, kyselina mléčná ve svalech či kyselina močová jako metabolit bílkovin. Ty musejí být neutralizovány a při tomto chemickém procesu vznikají soli. Nacházíme je již v dětském organismu. Masivně se však vyskytují ve starším věku a působí tuhnutí tkání, zanášení cév, ukládají se i v mozku, kůži ... . Právě Biosalz spouští jejich vylučování, které je možné po řadu měsíců po aplikaci tohoto přípravku sledovat v moči, potu, slinách, slzách a obvykle i ve stolici.

 

rjoalis-69.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDID

Preparát, který ovlivňuje odolnost imunitního systému proti plísním. Jeho účinnost není nijak oslnivá, protože existence těchto zvláštních mikroorganismů závisí na přísunu cukrů. Užívání je tedy možné doplnit protiplísňovou dietou. Detoxikace tímto preparátem spočívá v úpravě trávicích enzymů, což nám pomůže odstranit plísně z nežádoucích lokalit.

 

CALON

Vede k odstranění mikrobiálních ložisek ze střev. Mikrobiální ložiska jsou významným toxinem, který sice není příčinou střevní dysmikrobie, ale podílí se na ní.

 

CONECTID

Antiložiskový preparát vazivové tkáně. Vazivo je systémová tkáň, která se vyskytuje prakticky ve všech částech lidského organismu a odstranit z něj mikrobiální ložiska je velmi obtížné. Ve vazivu se totiž shromažďují ještě další a další toxiny, které pak samotná mikrobiální ložiska překrývají. Proto je tento preparát možné podávat hned na začátku detoxikace, ale jestliže následují další detoxikační kroky k odstranění solí, kovů a různých dalších cizorodých látek a jejich sloučením, je nutno Conectid opakovat.  To ovšem platí i u ostatních antiložiskových preparátů, protože právě ložiska jsou mikroorganismy obalené různými látkami, které cloní mikroorganismy před likvidací imunitním systémem. Rozbití těchto obalů je velkým detoxikačním počinem, ke kterému využíváme řadu preparátu, a proto bývá nutné tyto antiložiskové přípravky nasadit znovu.

 

CORDREN

Patří mezi základní stavební kameny detoxikace. Jde totiž o preparát, který nejen odstraňuje mikrobiální ložiska v srdci, ale zasahuje i do jeho energie a  tím ovlivňuje celý srdeční okruh. Slovo ovlivňuje je zvoleno úmyslně, protože to znamená, že okruh sám není zbavován všech toxinů ani ložisek, ale vytváří podmínky k jejich likvidaci dalšími preparáty. V CorDrenu se nacházejí informace, které se vážou i k osrdečníku, k srdečnímu nervovému systému, k srdečnímu svalu, k výstelce i k vazivovým strukturám v srdci samotném. Zasahuje rovněž do psychiky, především do oblasti strachu, ovlivňuje řeč.

 

CORTEX

Naprosto zásadní preparát detoxikačního arzenálu. Týká se odstranění ložisek z oblasti medula oblongata, pons Varoli a cerebelum. Každá z těchto částí mozku má zcela jiné úkoly, ale všechny jsou tak důležité, že málokterý klient tento preparát nepotřebuje. Výhodou je, že jeho účinky jsou zabudovány do Activ-Colu spolu s mnohými dalšími, tak aby počet preparátů, které klientovi dáváme, nepřesáhl únosnou míru. Pons varoli zasahuje do střev dysmikrobie a samozřejmě do řady dalších součástí našeho organismu. Řídí hustotu žluči, počet krevních elementů a významně se podílí na kvalitě lidského spánku. V této oblasti mozku se nachází centra, která jsou součástí onemocnění cukrovkou nebo součástí srdečních arytmií. V cerebalu se nachází oblasti důležité pro koordinaci, rovnováhu a paměť. Jde tedy o velmi rozsáhlý preparát nesmírného významu.

 

CRANIUM

Preparát odstraňující mikrobiální ložiska z mnoha oblastí mozku. Nejdůležitější oblasti se nachází v tzv. lobus celebri. Tyto mozkové laloky rozdělujeme na čelní, spánkový, temenní a týlní. Dále lobus insulae (ostrovní lalok) a  lobus paracentralis. Všechno jsou to místa, kde rozhoduje o imunitě a dalších funkcích mozku, včetně řízení jeho elektrické aktivity. Mají zároveň velkou návaznost na struktury. Do tohoto preparátu jsou zařazeny i lebeční švy sulurae cranii. Preparát ovlivňuje i tvorbu cyst.

 

CAPILIDREN

Odstraňuje mikrobiální ložiska z vlasů. Vlas má různé části a především ve vlasové cibulce se mohou nacházet mikrobiální ložiska. Kvalita vlasů a jejich pevnost záleží však na mnoha jiných faktorech. Především je nutno brát v potaz, že se do nich vylučují všechny lidské toxiny a je z nich tedy možné udělat toxickou diagnózu. A to nejen u člověka, ale například i u psů, když psí srst můžeme použít velmi dobře pro diagnózu toxického zatížení. Toxiny pak mohou vést k tomu, že imunitní systém vlasy likviduje. Vlasy jsou však ovlivňovány i hormony, a tak je tato problematika daleko širší než jen mikrobiální ložiska, ale CapiliDren tvoří důležitou součást tohoto toxického zatížení.

 

CUTIDREN

Pomáhá zbavit se mikrobiálních ložisek z kůže. Je to velmi často využívaný preparát, protože ovlivňuje nejen vlastní kůži, ale i mazové žlázy, které jsou součástí výskytu akné. Pro odstranění mikrobiálních ložisek z kůže musíme ale použít i jiné preparáty, Cutidren sám by na to nestačil.  Bezpodmínečně  nutná je střevní symbióza a důležité je rovněž odstranění organických a anorganických toxinů i antigenů. Přes kůži totiž dochází k vylučování toxinů, což si v průběhu detoxikace můžete nejlépe ověřit na vylučování potu. Tento preparát rovněž zasahuje do činnosti potních žláz. Na druhé straně ani při využití Activ-Colu či při odstranění jiných toxických zátěží, které by mohly mít vztah ke kůži, nedosáhneme bez preparátu Cutidren výrazných výsledků. Je tedy nezbytnou součástí všech kúr týkajících se kůže.

rjoalis-49.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPREN

Preparát, který slouží k odstranění mikrobiálních ložisek v oblasti diencefala (mezimozku). Deprese nemusí být závislá jen na stavu diencefalonu, neboť primárně jde o poruchu produkce a zpracování serotoninu. A tento hormon není produkován pouze v mozku, ale i v jiných orgánech, především ve střevním nervovém systému, ve střevě či játrech. Přesto Depren zůstává základním preparátem, kterým můžeme dosáhnout úpravy deprese, ovšem za současného podávání preparátu Biosalz a Activ-Col.

 

DEIMUN AKTIV

Jedná se o pomocný preparát pro odstranění antigenů po očkování. Jde skutečně pouze o pomocný preparát, protože odstranění antigenů záleží na dalších strukturách, které umožňuje mozku zbavit se této zátěže. Jde především o preparáty Mezeg a Activ-Col, protože střevní toxiny blokují detoxikaci neuronů a tím antigen vakcín působí jako toxin. V preparátu rovněž není zabudováno odstranění toxických kovů, které jsou součástí očkovacích vakcín.

 

DIAMINO

Preparát, který se neuplatnil tak, jak jsem předpokládal. Jeho úkolem měla být podpora odstranění chronických infekcí, ale  pozdější praxe ukázat, že nemá ten význam, který mu byl přisuzován. Doporučuji ho použít pouze individuálně, a to na základě testování. Nepatří mezi preparáty, nad kterými musíme uvažovat v první linii.

 

DECITOX

Rovněž jde o preparát, který úplně nesplnil má očekávání. Jeho původní náplní bylo odstranění miasmatu, tak jak ho chápe homeopatie. Není obtížné vytvořit preparát na odstranění miasmatu, ale efekt, který sledujeme detoxikací, se tímto preparátem nenaplní. Doporučuji využívat ho individuálně, na základě textování.

 

DEURON

Komplexní preparát, jehož význam není takový, jak jsem očekával. Preparát je dobrý - konstrukčně je zcela v pořádku - ale nezískal takovou popularitu jako ostatní komplexy. Jeho úkolem je detoxikovat ledviny a močové cesty.  Jak se ukázalo, nejdůležitějším krokem je odstranění střevní dysmikrobie, který sníží zátěž močového ústrojí toxiny a mikroorganismy. Je však pak možné použít Deuron k detoxikaci. Stejnou funkci splní i UrinoDren.

 

rjoalis-118.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTEROBAC

Preparát, který působí na skupinu střevních mikroorganismů. Tento preparát byl zabudován do preparátu Nobac, aby nedošlo k příliš velké komplikovanosti detoxikačního postupu. Kdybychom používali preparáty na jednotlivé skupiny mikroorganismů, narostla by složitost procesu a spolehnout na správnou indikaci by se mohli pouze zkušení terapeuti s dobře zvládnutným testováním. Proto se tento preparát stal součástí Nobacu, kde je i s ostatními bakteriemi, koky, mollicutes, chlamydiemi atd. Efekt je stejný jako při použití jednotlivých preparátů. Při použití jednotlivých mikrobiálních preparátů dělají terapeuti největší chyby. Představují si, že preparáty lze zničit nežádoucími organismy. Jejich přítomnost ve tkáních je vždy výrazem nějaké poruchy, slabosti organismu. Buď poškozené tkáně, na které se mikroorganismus nachází, nebo poškození některé části imunitního systému.  A tak rozhodně nemůže stát ani preparát Enerobac sám o sobě, pokud očekáváme nějaký účinek. Pouze doplňuje celkovou detoxikaci.

 

EKZEX

Komplexní preparát k detoxikaci kůže při ekzému. Později se ukázalo, že základním preparátem pro detoxikaci kůže je Colidren a vůbec střevní symbióza. Druhým preparátem je pak preparát detoxikující kůži, tuto aktivitu bohatě splní CutiDren, je však možné použít i Ekzex.

 

EMBRION

Jde o zcela nový preparát k tomuto datu. Působí na organismus stejně jako Actvi-Col či Symbiflor. Proč vznikl další preparát v této oblasti? Activ-Col jsou poměrně velké kapsle a Symbiflor je povoleno dávat dětem od 3 let. Střevní dysmikrobií závažnými důsledky však mohou trpět děti po narození, protože k jejímu narušení může dojít už v průběhu porodu. Protože skupině dětí od 0 do 3 let nemůžeme podávat tablety ani sirupy, lze Embrion vtírat do kůže a je tedy dětským organismem akceptovatelný.

 

EMOCE

Dlouhodobý a známý preparát, který působí zejména na oblast corpus amygdaloideum. Patologické emoce a emocionální nevyrovnanost jsou oblasti, kde se tento preparát dobře uplatňuje. Aby se však dostal ke strukturám nervové tkáně, ve které jsou poruchy emocí kódovány, je nutné podávat Biosalz. Ten pak umožní preparátu Emoce přístup k amygdale.

 

EMBASE

Jde o jeden z preparátů působících na emoční poruchy. V tomto případě jde o strach, který je způsoben chybnou prací části postranní komory ventriculus lateralis. Embase je schopen normalizovat aktivitu centra pro strach a tím odstranit patologickou aktivitu této emoce. Stejně jako u ostatních preparátů je důležité, aby  se tento prostředek dostal k příslušné mokové struktuře, a k tomu slouží Biosalz.

 

EGRESON

Preparát působí na centra agresivity, která jsou umístěna ve ventriculus lateralis. Agresivita se jako emoční porucha vyskytuje velmi často, a to od malých dětí až po dospělé. Nespoléhejme na to, že se agresivita musí demonstrovat podle našich představ nějakými silnými činy. Spoléhejme se na testování. Agresivita může být nesmírně skrytá a socializovaná. Její odstranění může ulevit nejen okolí dotyčného, ale člověku samotnému, protože aktivita centra pro agresi zhoršuje náladu a zvyšuje pocit napětí. Výrazně a negativně ovlivňuje schopnost pociťovat štěstí.

 

ENTERNAL

Jde o preparát působící na střevní nervový systém, tedy Auerbachovu a Meissnerovu pleteň. Jde o velmi důležitou strukturu, která má vliv na psychiku člověka, podílí se zásadně na střevní motilitě a při poruše tohoto útvaru dochází k zácpám či průjmům. Většina těchto problémů vychází právě z poruchy tohoto nervového systému, který působí izolovaně a není provázán s žádnými dalšími nervovými strukturami. Pokud by šlo o nějakou provázanost, pak prostřednictvím stresu.

 

EVIDREN

Prostředek, který odstraňuje organické toxiny jako celek. Není možné zde všechny vyjmenovat, a proto se musíme spolehnout na vzdělanost terapeutů, eventuálně na schopnosti vyhledat informace o tom, co je možné považovat za organický toxin. Tento preparát bývá ve dvojici z PEESDren, takže se může vyskytovat samostatně či ve zmíněné dvojici.

 

ELEMDE

Nesmírně důležitý a základní preparát detoxikující mozkovou kůru od mikrobiálních ložisek. Kůra se dělí na desítky okrsků, ve kterých jsou centra programů pro mnoho činností organismu. Nelze vypsat, u jakých nemocí se může použít, snad jen namátkou - epilepsie, migréma, demence, poruchy vývoje řeči a mnoho dalších. I v mozkové kůře se nacházejí solné krusty, takže je vhodné až nutné kombinovat ho s preparátem Biosalz. Jeho rozsah je skutečně obrovský, stejně jako rozsah a význam mozkové kůry pro člověka.

 

rjoalis-147.jpg

 

 

 

 

 

 

FATIG

Chronický únavový syndrom je častý zdravotní problém, i když není počítán mezi onemocnění.  Preparát Fatig odstraňuje mikrobiální ložiska z příslušné části  nervového systému. Mikrobiální ložisko je nejčastěji toxinem, dokonce daleko častějším než potravinové toxiny. Kritické místo pro udržení organismu v přijatelné vitalitě se nachází v mezencefalu a jde o část nazývanou formatio reticularis. Je to pokračování struktury z prodloužené míchy a z Varolova mostu. Tato struktura má za úkol udržovat pomocí impulsů mozkovou kůru v příslušné aktivitě. Při zavření očí se tato aktivita vypíná. Může být také až příliš aktivní a pak způsobuje neklid, především motorický a  někdy i psychický. Úroveň impulsů formatio reticularis je individuální a proto jsou mezi námi lidé více aktivní, s větším množství životní energie, a pak ti méně aktivní. Nemusí se jednat o poruchu, tu snadno zjistíme pomocí EAV přístroje.

 

FALEA

Tento preparát byl původně konstruován specificky pro detoxikaci žlučníku. Později přešel do Liverdrenu kvůli zjednodušení detoxikace. Preparát je tedy možno použít k odstranění mikrobiálních ložisek ze žlučníku téměř se kryje s Liverdrenem. Proto se používá poměrně málo. Žlučník reaguje i na vegetativní nervovový sestém, na metabolické a potravinové toxiny. Nebo reaguje tvorbou žlučníkových kamenů, což je zcela jiná záležitost než mikrobiální ložisko ve žlučníku. Může se projevovat nejen lokálním problémem v místě tohoto orgánu, ale i psychicky, a to podrážděností, neklidem či trávicími potížemi, nadýmáním nebo citlivostí kůže na hlavě. Jelikož je činnost žlučníku úzce svázána s játry, doporučuji použít spíše právě Liverdren.

 

FASCIDREN

Preparát velmi často používaný především pro potíže pohybového ústrojí či pro speciální diagnózu, jako je fibromyalgie. Fascie jsou blány, které se nacházejí mezi jednotlivými svalovými skupinami nebo obepínají celý sval. Do tohoto preparátu jsou však zařazeny ještě další vazivové struktury, které se nacházejí  v pohybovém ústrojí člověka.  Jde o aponeurózy, septa, membrány. Toxiny v těchto vazivových strukturách imitují bolesti kloubů či svalů a bývají obvykle součástí ještě dalších toxických postižení pohybového aparátu. Pouze u onemocnění fibromyalgie jde o postižení právě fasciálního a svalového aparátu. Celkově se toxické zatížení těchto struktur projevuje bolestí celého těla, tlakovou bolestí na svalech, nášlapovou bolestí na plosce nohy či přecitlivělostí dlaní. Má pak obvykle za následek i celkovou únavu a bolestivost a útlum celého organismu. Tento preparát zařazujeme do detoxikačního programu často, protože problémy zde popsané jsou velmi četné a jen málokdo je správně diagnostikuje a zařadí.

 

FLUOREX

Název preparátu vychází ze slova flor, které znamená vaginální výtok. Ten bývá nejčastěji spojován s plísněmi, ale může jít i o výtok bakteriálního či virového původu. Příčina vaginálního výtoku nebývá přímo v pochvě, toto postižení nestává následkem střevní dysmikrobie. Znamená to, že Fluorex nepoužíváme jako samostatný preparát, ale prakticky výhradně jako samostatný preparát, ale prakticky výhradně jako součást detoxikačního programu, ve kterém je také zařazena střevní symbióza. Velmi prospěšné bývá i zařazení odsolování, protože k mikrobiálním ložiskům v mnohovrstevné stěně pochvy se často dostaneme jen prostřednictvím odstranění biogenních solí. Samotná střevní symbióza nebo odstranění solí však nemusí odstranit vaginální výtok. Právě v tomto okamžiku používáme Fluorex jako specifický preparát, který by sám o sobě pravděpodobně nefungoval, bez něj však obvykle nedojde k odstranění tohoto nepříjemného symptomu.

 

FORNEX

Speciálním poznatkem detoxikace je etiologie nezhoubných nádorů. Mezi nezhoubné nádory počítáme fibromy, lipomy, adenomy, myomy atd. Aby došlo ke vzniku nezhoubného nádoru, musí k tomu dát organismus pokyn. Za organismus tento pokyn dává samozřejmě mozek. Právě struktura nazývaná fornix určuje, zde se v těle vytváří nebo nevytváří nezhoubné nádory. Fornex je tudíž nezbytnou součástí jakéhokoliv odstraňování tendence vytváření nezhoubných nádorů jako jsou třeba polypy, myomy, adenomy. Potom k vlastní detoxikaci kromě Fornexu použijeme i lokální preparáty z místa, kde se podobný nádor tvoří. Pochopitelně, že je důležité dostat se k té zmíněné aktivní struktuře fornixu, což se nám často může podařit pod clonou odsolovacích preparátů.

 

FSME

Patří mezi antivirové preparáty. Speciálně jde o preparát k virové klíšťové encefalitidě. Antimikrobiální preparáty, mezi které antivirotika typu FSME patří, nemají samostatně velký význam. Používají se téměř výhradně jako součást detoxikace imunitního systému, eventuálně odstranění ložisek či detoxikace orgánu, kde se FSME nachází, což bývá obvykle mozek. Lze říci, že FSME slouží k nasměrování imunitního systému proti tomuto klíšťovému viru. Mnozí lidé se domnívají, že tyto preparáty nahradí antibiotika a používají je místo nich. FSME antibiotika nenahrazuje, přesto je velmi důležitým preparátem, tím posledním rozhodujícím krokem, kterým se nám podaří odstranit zmíněnou zátěž. FSME může také sloužit k diagnostice tohoto virového onemocnění v klíštěti, kdy měříme samotné klíště. Protože klíště je přenašečem celé řady  mikroorganismů, pomocí FSME můžeme vyspecifikovat, zda se v něm tato nachází.

 

rjoalis-67.jpg

 

 

 

 

 

 

 

GASTEDREN

Preparát určený pro detoxikaci žaludku. Sám žaludek bývá postižený spíše dysmikrobií zažívacího traktu, která se pak také týká dysmikrobie žaludku. Stav žaludku také velice závisí na kvalitě funkce vegetativního systému. Přesto někdy  dochází k usazení mikrobiálních ložisek ve stěně žaludku a k následným problémům.  Mezi ně patří hlavně zánět tohoto orgánu. Je však třeba důsledně odlišit, zda jde o mikroorganismy, které jsou součástí dysmikrobie zažívacího traktu, o ložisko ve stěně žaludku či o vliv vegetativního nervového systému nebo vliv bloudivého nervu. Pokud se žaludek kromě nepříjemných pocitů projevuje i páchnoucím dechem, použijeme Gastedren.

 

GASTEX

Komplexní preparát, který zohledňuje přítomnost dalších možných toxinů v žaludku. Nakonec se ukázalo, že mimo mikrobiálních ložisek se přímo v samotném žaludku mnoho jiných toxinů nevyskytuje. Velmi často uváděný problém, zánět žaludku, způsobený helicobacterem pylori, má svou příčinu v dysmikrobii. Tento mikroorganismus je totiž součástí střevní mikroflory a obvyklý je jeho vzestup do žaludku, nikoliv infekce zvenčí, jak se většina lékařů domnívá. Proto preparát Gastex nemá oproti preparátu GasteDren mnoho výhod a jde o preparát historického významu z doby tvorby a hledání optimálních kombinací.

 

GEOSMOG

Jde především o diagnostický prostředek. Když pozitivita při měření tohoto preparátu ukazuje na nějakou patogenní energii, může jít jak o geopatogenní energii, tak o zdroj elektromagnetického záření či o záření laserového původu. Samotný preparát je velmi potřebný ve chvíli, kdy dojde k odrušení místa, ve kterém působí patogenní energie nebo přestěhování dotyčného člověka. Po přestěhování zůstávají rezidua patogenních energií v organismu a mohou se podílet na přetváření různých potíží. V takovém případě může Geosmog odbourat informační paměťovou složku. Jestliže člověk zůstane přímo v dosahu zdroje této patogenní energie, nemá pak Geosmog žádný zvláštní význam. Ještě mohu upozornit na to, že kombinace zátěže patogenními energiemi a těžkými kovy je velmi závažná a proto můžeme tento preparát použít i v kombinaci s Antimetalem a MinDrenem. V takovém případě je tento preparát schopen kompenzovat i některé nepříjemné důsledky patogenních energií.

 

GLI-GLU

Svého času velmi důležitý preparát. Když jsem v 90. letech upozornil na v Čechách stále stoupající intoleranci glutenu, bylo třeba najít jak diagnostické možnosti, tak i případnou detoxikaci. Diagnostické možnosti (kromě biopsie tenkého střeva) tenkrát neexistovaly a postoj lékařské veřejnosti k této informaci byl velmi negativní. Dnes už to nikomu nemusí takto připadat, protože intolerance glutenu je populární a reagují na ni pochopitelně i lékaři. Před 20 lety to byl spíše projev šílence, který o něčem takovém hovoří. Známá byla pouze celiakie, o tomto typu potíží se nic nevědělo a jejich existenci lékaři odmítali. Gli-glu jsme tedy používali k diagnostice intolerance, ale pokoušeli jsme se odstranit i její příčiny. V průběhu času se ukázalo, že příčiny je do jisté míry možné odstranit prostřednictvím střevní symbiózy a detoxikace mozku, především imunitních center. Intolerance glutenu totiž spočívá v imunitní reakci v tenkém střevě na tuto bílkovinu a tato reakce je do jisté míry ovlivnitelná. Pokud říkáme do jisté míry, znamená to, že už samotná existence svědčí o velké labilitě této části imunity a tudíž při velkém zatížení glutenem selhává. K odstranění reziduí glutenu, která se neodstraní ani při naprosté a absolutní dietě, používáme preparát Metabex a diagnostické možnosti díky EAM systému máme rovněž velmi dobré. Preparát Gli-glu tudíž zvolna upadá v zapomnění, poněvadž svou důležitou úlohu již sehrál.

 

GRIPIN

Tento preparát bychom zdánlivě mohli používat při akutní nákaze chřipkou. To ovšem není účelem ani smyslem tohoto preparátu. Především proto, že  by nám s chřipkou mnoho nepomohl, i když může stimulovat imunitní systém k rychlé odpovědi. Děje se tak pouze v případě, že imunita je ve velmi dobré kondici. Chřipkové viry však napadají svaly i nervový systém a jsou častou součástí residuí v těchto tkáních. Volné infekce gripeviry pak mohou způsobovat svalové bolesti, slabost, únava a v nervovém systému celou škálu poruch. Gripin tedy používáme hlavně po odeznění chřipky, kdy imunitní systém infekci zvládl, ale můžeme ho také používat jako prevenci právě před obavami z chřipky, protože imunita aktivuje. Gripeviry však mohou být i chronickou zátěží z doby před mnoha lety, proto má tento preparát velmi široké použití.

 

GYNODREN

Velmi důležitý preparát pro gynekologické ústrojí. Zahrnuje v sobě vaječníky, vejcovody, dělohu i pochvu. Záběr je tedy velmi široky, což z něj činí hodně používaný preparát. Používáme ho téměř vždy právě v kombinaci s odstraněním střevní dysmikrobie a odsolením. Gynekologické ústrojí je oblastí s celou řadou mikrobiálních ložisek, neboť jde o ústrojí otevřené ven a tudíž dobře přístupné infekcím. Navíc jeho prostřednictvím dochází k přímému fyzickému kontaktu s druhým člověkem, a to způsobem natolik intimním, že to nemá v organismu obdoby.  Proto jde o naprosto nezastupitelný preparát, a to jak při poševních potížích nejrůznějšího typu, tak i děložních zánětech vaječníků.  Musíme mít na paměti, že určité části gynekologického ústrojí podléhají vlivu pohlavních hormonů - především vaječníky a děloha - a tak si nemůžeme myslet, že všechny potíže budou způsobené pouze přítomností toxinů. Toxiny však nacházíme  při nejrůznějších problémech v tomto ústrojí prakticky vždy.

rjoalis-76.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMON

V preparátu Harmon jsou shromážděny hormony, nebo alespoň většina známých hormonů. Tento preparát nám může při měření ukázat, že v některé hormonální hladině je problém a my se pak můžeme zaměřit na orgán, v němž je zmíněný hormon produkován, eventuálně odkud je jeho produkce řízena.  V úvahu přichází i hypotéza, že některé hormony mohou zůstávat ve tkáních a imitovat přebytek tohoto hormonu. Jedná se hlavně o syntetické hormony, které jsou vyráběny chemicky, ale může jít i o jiné hormony například typu serotoninu nebo především hormony kůry nadledvin. Jestliže tyto hormony nebo hormony takzvaně pohlavní zůstávají ve tkáních a nemetabolizují se, informují zpětnou vazbu centrální orgán o jejich dostatku v organismu, což je však informace nepravdivá. Může fakticky vést k nízké produkci hormonů, a to jak pohlavních, tak například protistresových nebo hormonů udržujících náladu. Tím  se pak mohou falešně podílet na různých typech onemocnění.  K těmto i jiným úvahám nás může přivádět právě preparát Harmon.

 

HELICO

Antimikrobiální preparát, který je zaměřen proti mikroorganismu zvaném helicobacter pylori. Tento mikroorganismus je součástí střevní mikroflóry, ale za určitých patologických souvislostí se může dostávat do žaludku, kde vystupuje jako patogen. V žaludku se nenachází prakticky žádné mikroorganismy, a proto zde tento mikrob může vyvolávat záněty, někdy je obviňován i ze vzniku rakoviny žaludku.  Preparát Helico nám pomáhá, abychom tento nepatřičně lokalizovaný mikroorganismus zvládli.  K tomu bych doporučoval ještě preparát Activ-Col k celkové úpravě střevní mikroflóry a GasteDren k úpravě situace v žaludku. Helico se pak stává pouze doplňujícím preparátem při prokázání pozitivity helicobacteru.

 

HEPAR

Vznikl na úplném počátku vzniku detoxikační medicíny a je zaměřený na játra. Dnes hojně používaný LiverDren je preparát odstraňující mikrobiální ložiska z jater a Hepar byl míněn jako komplexní preparát, který si bude všímat i dalších toxinů v játrech, jako jsou různé druhy mikroorganismů nebo různé typy organických a anorganických toxinů. Koncept zdvojenosti preparátů se neujal a tento preparát nebyl nikdy pořádně využíván.

 

HPV

HPV je zkratkou názvu Human Papiloma Virus - tedy lidský papilomavirus. Tento mikroorganismus je velmi nebezpečný, protože při lokalizaci na děložním čípku vyvolává rakovinu, respektive některé typy tohoto typu jsou rakovinotvorné. Typů papilomaviru je mnoho  a zdaleka ne všechny  jsou tak nebezpečné. Virus rovněž vyvolává onemocnění nazývané kondylomata, což  jsou výrůstky zevně na pohlavním ústrojí, ale mohou se nacházet i jinde na kůži. Jde o velmi nebezpečný virus a chceme-li HPV úspěšně použít, musíme ho kombinovat i s dalšími preparáty upravujícími situaci v pohlavním ústrojí ženy, tedy s Gynodrenem, často i s preparátem Activ-Col a Cranium ke zvýšení odolnosti imunitního systému.

 

HERP

Dříve Herpeson. Jde o preparát používaný proti oparům. Existují opary různého druhu, nejběžnější je jednoduchý opar - herpes simplex, který se obvykle vyskytuje na rtu, ale můžeme se setkat i s opary pohlavního ústrojí nebo pásovými, které způsobují poněkud jiný virus nežli herpes simplex, ale v podstatě jsou to viry stejného původu. Tyto viry přežívají v nervovém systému, ale není vzácné setkat se i s herpetickou meningitidou nebo encefalitidou. Opar někdy může zasáhnout i oko. Pak se z něj stává velmi nebezpečné onemocnění, kdy jde o zrak a při slabší funkci imunitního systému dokonce i o život. Samotné podání preparátu proti herpetickému viru není nic platné, důležité je, aby byl ošetřen i nerv, na kterém oparový virus sídlí, eventuálně i imunitní systém. Právě tyto atributy splňuje preparát Herp.

 

HIPP

Preparát, který si všímá některých součástí organismu, které obvykle unikají naší pozornosti. Jsou to takzvané tělesné tekutiny. Mikroorganismy nemusí přežívat jev lymfatickém systému, tedy materiálně tvořeném lymfatickém systému, ale i v lymfě. Mohou rovněž přežívat v žilním nebo tepenném systému tvořeném tkání, ale i v tekuté složce, tedy přímo v krvi - jak v plazmě, tak v některých krevních elementech. Takto bychom mohli pokračovat  žlučí, močí, slinami, potem, hlenem, stolicí a tak dále. Právě preparát Hipp si všímá zátěží těchto tělesných tekutin, mezi nimiž hraje velmi důležitou úlohu i nitrobuněčná a mimobuněčná tekutina. Na doladění celého detoxikačního procesu musíme někdy využívat i vlastnosti tohoto preparátu k vyčištění tělesných tekutin.

 

HYPERTON

Preparát zaměřený na detoxikaci vysokého krevního tlaku. Původní myšlenka byla dobrá - vytvořit zjednodušeně jeden preparát, kterým by bylo možné ovlivňovat krevní tlak. Při dalším výzkumu, který trval několik let, se však ukázalo, že řízení krevního tlaku je mnohem komplexnější záležitostí, než se předpokládalo a než bylo možné nalézt v dostupné literatuře. Na řízení se podílí jak tepenný systém, tak neurohypofýza i hypotalamus, medula oblongata, ledviny, nadledvinky a další. Nakonec se ukázalo, že tento problém není možné vměstnat do jednoho preparátu, protože každý z vyjmenovaných orgánů mohl být porušen pěti, šesti či sedmi toxiny - nakonec, když vynásobíme množství orgánů, které se podílí na řízení krevního tlaku,  množstvím toxinů, vyjde poměrně veliké číslo. Možná, že v budoucnu bude tento preparát ještě využít, a že po nějaké době a zkušenostech jej bude možné ještě použít pro umístění toxinů regulujících krevní tlak. Rozhodně bych to nevylučoval, ale současné době se raději spolehnu na podávání jednotlivých preparátů pro určené orgány, které tlak regulují.

 

HYPOTAL

Hypotalamus je jedním z nejsložitějších orgánů těla vůbec. Jde o producenta látek tlumicích nebo stimulujících produkci hormonů - jde i o počítač s vlivem na pocit sytosti či hladu, na sexualitu, tělesnou teplotu, vegetativní nervový systém atd.. V embryonálním stádiu není chráněný žádnou bariérou proti škodlivým látkám jako ostatní CNS. Mikrobiální ložiska pak pochopitelně narušují složité regulace. Hypotal nám pomáhá tato mikrobiální ložiska z hypotalamu odstranit.

 

rjoalis-147.jpg

 

 

 

 

 

 

CHLAMYDI

Preparát zaměřený proti dvěma druhům chlamydií, a to chlamydia trachomazosis a chlamydia pilmonalis. Jde o velice častou mikrobiální zátěž, preparát Chlamydi tedy můžeme využít k doplnění celkové léčby. Nejdůležitější pro odstranění mikrobiální zátěže je vylepšení celkového stavu zmíněné části organismu, například močového nebo pohlavního ústrojí. Tento chronický mikroorganismus nelze zvládnout a odstranit bez podpory imunitních vlastností celkových i lokálních. Proto varují před určitým pocitem všemohoucnosti, kdy se zdá, že podání tohoto preparátu je při prokázané infekci dostatečné. Naopak, doporučuji komplexní detoxikaci oblasti, ve které se chlamydie nacházejí.

 

rjoalis-150.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IK MIX

Jde o historický preparát z počátku tvorby detoxikační medicíny. Zkratka "IK" znamená imunokomplex a "mix" znamenalo, že jde o imunokomplexy - z přítomnosti virů, bakterií, chlamydií, borelií a tak dále. Tento preparát se ukázal být přínosný a v současné době je velmi často  používána jeho obdoba, kdy je IK Mix spojen s preparátem obsahujícím antigeny. Imunokomplex je látka, která vznikne spojením protilátky a vlastního mikroorganismu, respektive jeho antigenních vlastností. Tyto imunokomplexy by měly být z těla odstraněny, protože jde o odpad, a navíc jedovatý. Výsledkem však je, že z organismu nejsou stoprocentně odstraňovány a vychytávají se v nejrůznějších tkáních, nejčastěji v ledvinách, v srdci, kloubech, ale můžeme je najít i v jiných tkáních, kde pak působí, jako by tam byla samotná infekce, tedy toxicky. Jak už jsem řekl: v současné době máme v arzenálu modernější preparát než je IK Mix, a to Non-grata.

 

IMUN

Komplexní preparát, který v sobě zahrnuje dvě důležité složky fungování imunity. Jednou z nich je střevní imunita, druhou řízení imunity z CNS, konkrétně z lobus parietalis. Preparát Imun jako jediný na českém trhu řeší nikoliv jen stimulaci imunitního systému, ale také příčiny jeho zhoršené funkce. To je pro většinu poruch imunitního systému rozhodující. Tedy příčina, proč imunitní systém nefunguje tak, jak by měl.

 

INFODREN

Má velmi zvláštní poslání. Potřebovali jsme přípravek, do kterého bychom mohli umístit tzv. speciální preparáty. Mnoho detoxikačních terapeutů provádí vlastní výzkum a zkoumá informačně umístěné toxiny nejrůznějšího původu. Ne všechny toxiny jsou umístěny do některých z preparátů (existují i speciální nebo zřídkakdy se vyskytující toxiny), a proto byl navržen InfoDren, aby bylo možné vyrábět pro zájemce individuální informační preparáty.

 

INFOMIN

Preparát, který zlepšuje využití minerálních látek a stopových prvků. Vychází z předpokladu, že nabídka minerálních látek, dokonce i hladina minerálů v krvi může být dostatečná, ale u orgánu může být jejich množství nedostatečné. Orgán nemusí umět dobře využívat nabídku. Pokládám tuto situaci za logicky samozřejmou a nedostatek minerálních látek a stopových prvků může být způsoben jak v nabídce, tedy v potravinách, tak ve zhoršené funkci střeva a nakonec tedy i ve využití vlastním orgánem a tkání.

 

INFOVIT

Preparát podobný Infominu, který se všímal minerálů a stopových prvků, nicméně preparát Infovit si všímá vitamínů. Princip je naprosto stejný - jde o zlepšení využitelnosti různých vitamínů. V tomto preparátu jsou spojeny vitamíny spolu s informační složkou a přesto, že nejde o informační preparáty v pravém slova smyslu, jsou významné a lze jimi doplnit systém detoxikačních informačních preparátů.

IONYX

Preparát určený k detoxikaci od radioaktivních a ionizujících látek. Člověk se setkává s celou řadou radioaktivních látek ve stravě, například se stronciem v půdě, v zaměstnání, může být ozářen nejrůznějšími zářiči ve zdravotnictví, někteří lidé žijí v místech s vnějším zářením. Záření pochopitelně narušuje některé tkáně, především štítnou žlázu, pohlavní žlázy a také sliznice například střeva, močové ústrojí, porušuje imunitu v případě, že nejde o prvky s velmi krátkým poločasem rozpadu, které se z organismu samy odbourávají, ale naopak o prvky se středně dlouhou dobou rozpadu. Zdálo se tedy velmi důležité moci tyto radioaktivní prvky detoxikovat. Nakonec se ukázalo, že zátěž radioaktivitou není v této civilizaci tak velká. Pokud se s některými  typy ozáření setkáme například při lékařském vyšetření, mají tak krátkou dobu rozpadu, že se odstraňují samy. Preparát je však připravený pro jednotlivé případy, v nichž může sehrát velmi významnou úlohu v detoxikaci radioaktivních látek.

 

rjoalis-90.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKMIN

Patří mezi antimikrobiální preparáty, je cílen speciálně na skupinu gramnegativních koků, kam patří především Neisseria. Do tohoto rodu se řadí i známý původce kapavky, ale v současné době existuje větší hrozba, a to v podobě původce meningitidy. Toto onemocnění může probíhat jak ve smrtelné intenzitě, tak samozřejmě pouze jako subklinické. V takovém případě, při chronické zátěži meningu bakterií Neisseria nebo při rozbití mikrobiálních ložisek, splní Kokmin svoji úlohu.

 

KOKPLUS

Je rovněž antimikrobiálním preparátem, který zahrnuje velmi známou skupinu grampozitivních koků. Do této skupiny patří především streptokoky - jak Streptokokum viridans,tak Streptococcus pneumoniae. V této skupině však nalezneme i širokou skupinu stafylokoků, z nichž nejznámější je zlatý stafylokok neboli MRSA. Pod grampozitivní koky nalezneme i jiné mikroorganismy z této skupiny, které však nejsou tak známé a nevyskytují se tak často.

 

joalis-8.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

LIPODREN

Tento přípravek měl snahu řešit problémy lipidového spektra. Do něj patří mimo cholesterolu i skupina toků pod názvem triacylglyceroly. Tento preparát se nadále neprofiloval a zůstal stranou detoxikačního zájmu především proto, že nenabyl žádné zvláštní popularity mezi terapeuty.

 

LIVERDREN

Patří mezi nejoblíbenější preparáty vůbec. Při měsíčním přehledu objednvaných preparátů obvykle zaujímá třetí až maximálně páté místo. Samotný Liverdren je určený k detoxikaci jater od mikrobiálních ložisek. Na problém mikrobiálních ložisek narazíme při detoxikaci prakticky vždy. Játra mají velmi složitou strukturu a skládají se z laloků a lalůčků tvořených jaterním parenchymem a také intrahepatálníi žlučovody, které sbírají některé z produktů jater - žlučové kyseliny a cholesterol. LiverDren má vliv nejen na jaterní buňku, ale i na žlučové cesty. Protože játra  patří mezi pět základních orgánů pentagramu, který sebe sdružuje celý velký okruh dalších orgánů a částí těla, je vhodné, aby jejich detoxikace probíhala hned v počátku celého detoxikačního postupu. Játra mají vliv nejen na detoxikaci organismu, tvorbu žluče a cholesterolu, ale také na celé další spektrum tělesných tuků a prostřednictvím CNS i na psychiku. Stojí především za agresivitu, morozitou, podrážděností. Samotné toxické zatížení jater je poměrně častý problém a jaterní vliv na široký okruh zdravotních komplikací je rovněž velmi známý. Proto LiverDren patří mezi základní fond preparátů.

 

LYMFATEX

Preparát určený k odstranění mikrobiálních ložisek v lymfatickém systému.  Zvláště u něj si je potřeba uvědomit, že existuje lymfa a lymfatický systém. Lymfatex ovlivňuje výhradně struktury tohoto systému - to znamená lymfatické uzliny, cévy a kapilary. Lamfa odvádí toxické látky ze všech buněk, neboť omývá v podstatě každou buňku lidského organismu mimo těch v nervovém systému. Lymfatický systém patří do okruhu sleziny a proudění lymfy může být mikrobiálními ložisky v lymfatických uzlinách nebo kapilárách významně zhoršeno.

 

 

joalis-22.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

MAMADREN

Používáme k odstranění mikrobiálních ložisek z ženského i mužského prsu. Ženský prs se skládá z mléčné žlázy, vazivové kostry a tukové výplně. U mužského prsu není mléčná žláza vyvinuta a tvoří ho tedy převážně svaly a tuk. MamaDren působí na mikrobiální ložiska všech těchto tkání a je důležitým prostředkem, kterým je možné řešit nebezpečné infekce prsu v průběhu kojení nebo prevenci vzniku různých typů nádorů. MamaDren neovlivňuje kojení, které je zajištěno hormonálně, a to prolaktinem, který vzniká v příslušných strukturách CNS.

 

MEDIATOR

Mediátory nazýváme soubor několika desítek látek v těle, které se podílí na přenosu vzruchu v nervovém systému a na dalších pochodech. Především jde o neurotransmitery neboli přenašeče. Mediator je podle mého názoru spíše preparát diagnostický, který nás informuje, že někde v tomto systému je chyba. Není to prostředek, který by odstraňoval příčinu špatné produkce eventuálně špatného fungování těchto nervových přenašečů.  Nalezneme-li chybu, je třeba hledat, který z orgánů nebo toxinů je za ní zodpovědný, protože mediátory se vyrábějí v různých orgánech našeho těla. Jako příklad je možné uvést CNS či střevní nervovou soustavu.

 

MEDULON

Detoxikační preparát určený k odstranění mikrobiálních ložisek z míchy. Z ní odstupují periferní nervy, které následně ovládají mnoho funkcí příslušných částí těla. Je velmi důležité rozlišit, zda je problém zaviněný toxiny v PNS, v míše nebo v CNS. V případě míchy můžeme použít Medulon, samozřejmě  v součinnosti s dalšími preparáty tak, jak uvádí teoretický detoxikační postup.

 

METABEX

Slouží k odstranění metabolitů vznikajících při špatném zpracování potravin. Nejčastější  kritické potraviny jsou gluten, kasein, laktóza, eventuálně metabolity masa. I při dodržování příslušné diety zůstávají často metabolity ve tkáních, kde působí chronicky jako toxiny. Proto je tyto metabolity potřeba odstranit.

 

 

METABOL

Preparát, který se pokouší zasáhnout do příčiny poruchy metabolismu. Původní úmysl vytvořit podobný preparát se nesetkal s velkým úspěchem, protože příčin takových poruch je více a je potřeba využít širší detoxikační arzenál k tomu, abychom tyto poruchy odstranili. Velkou roli zde hraje stres, pochopitelně také stav střevních mikroorganismů, slinivky břišní atd. Přesto je možné Metabol při poruchách metabolismu zkusit, i když ho nepovažuji za příliš povedený.

 

MEZEG

Je určený k detoxikaci gliového systému. Ten tvoří gliové buňky různých typů, které mají za úkol vyživovat neurony a sloužit k jejich očistě. Blokáda tohoto systému způsobí nahromadění toxických produktů v nervové buňce.  Pokud blokáda vznikne v dětském věku, omezuje programování mozku, jeho vývoj a zobrazí se na celé řadě funkcí.  Můžeme působit poruchy inteligence, poruchy tvorby řeči, může  však způsobovat také zásadní emocionální poruchy, a to podle částí nervového systému, ve kterém se objeví. V pozdějším věku může napadení gliových buněk způsobovat Sclerosis multiplex a jiná nervová onemocnění degenerativního charakteru a ve vyšším věku může pak taková blokáda být příčinou různých typů demence, především Alzheimerovy choroby. Pokud je tento preparát indikován, jde o velmi důležitý detoxikační krok.

 

MIKROTOX

Preparát určený k odstranění mikrobiálních toxinů. Mikrobiální toxin - tedy bakteriální, virový nebo boreliový toxin - vzniká přítomností některé mikrobiální infekce. Může také vzniknout následkem aktivity mikrobiálního ložiska. Do tohoto preparátu nejsou zahrnuty plísňové toxiny. Mikrobiální toxiny mohou ve tkáních zůstávat i po odstranění infekce nebo mikrobiálního ložiska, např.  jako následek chřipkové infekce streptokokových, salmonelových atd. Mikrobiální toxin se ve tkáních chová jako samotná infekce a způsobuje podobné problémy.

 

MINDREN

Emocionální preparát, který působí na blokovaný emocionální konflikt, který je zasunut do struktur nevědomí a organismus ho odmítá řešit nebo ho vůbec prezentovat. Může být pak příčinou neschopnosti organismu odstraňovat některé toxiny.

 

MOLICUT

Obsahuje antimikrobiální informace týkající se především Ureaplazmy a Mycoplasmy, což jsou bakterie rodu Mollicutes napadající dýchací nebo urogenitální trakt. Užívání tohoto preparátu stimuluje imunitní systém k likvidaci těchto nežádoucích infekcí.

 

MUSCUDREN

Odstraňuje mikrobiální ložiska z příčně prohovaného svalstva. V této svalové tkáni se poměrně často vyskytují mikrobiální ložiska, která obvykle napadají další tkáně pohybového aparátu. Bývají chřipkového nebo herpetického původu, ale mohou být i původu boreliového a samozřejmě nelze vyloučit ani jiné mikroorganismy. Působí chronické problémy, u kterých je typická bolestivost při stisknutí svalu, pocit "chřipkových svalů",  únava a jiné problémy související s chronickou infekcí tak rozsáhlého systému, jaký představují svaly.

 

MYCOBAC

Antimikrobiální preparát, který stimuluje imunitní systém k likvidaci mycobakterií. Výskyt chronických infekcí tohoto typu je obvykle podmíněn nedostatečnou funkcí imunitního systému, která je způsobena špatnou regulací z CNS či toxickým zatížením Peyerských plaků ve střevech. Další příčiny můžeme hledat ve střevním nervovém systému nebo v thymu a kostní dřeni. Tyto struktury je vždy třeba detoxikovat, když chceme likvidovat nějakou infekci. Mycobac pak slouží k zaměření na zmíněnou mycobakteriální infekci. Obvykle jde o infekci tzv. tuberkulózního typu.

 

MYKOTOX

Z organismu odstraňuje mykotoxiny. Ty se nacházejí v celé řadě potravin a vznikají přítomností plísní, především plísní typu Aspergillus a Mucor. Řada mykotoxinů je nesmírně jedovatá a může se tak stát toxickým zatížením pro nejrůznější tkáně. Nebezpečné jsou zvlášť  karcinogenní účinky některých plísňových toxinů jako aflatixinu či ochratoxinu a dalších. Při současném převážení a skladování potravin jsou mykotoxiny velkým nebezpečím nejen pro člověka, ale i pro domácí krmené průmyslově vyráběnou stravou. V indikovaném případě prokážeme použitím přípravku Mykotox  organismu velkou službu - plísňový toxin může být jedním z hlavních toxinů a tím i příčin onemocnění.

 

joalis-25.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEURODREN

Je zaměřen na mikrobiální ložiska v periferním nervovém systému. Mezi periferní nervy počítáme tzv. mozkové nervy a nervy míšní neboli spinální. Míšních nervů je 32 párů a vystupují z páteře do všech částí trupu a končetin. Nervy hlavové  či mozkové vycházejí z různých částí mozku a je jich12 párů. Je to nesmírně důležitý nervový systém a ovládá celou řadu pochodů. Jako příklad mohu jmenovat vliv nervus vagus na dýchací ústrojí a srdce či nervus brachialis na funkce horní končetiny, nervus facialis na mimické svaly obličeje, nervus vestibulocochlearis na rovnovážné a sluchové ústrojí a tak dále. Nurodren ale neodstraňuje další toxiny z periferního nervového systému, k tomu slouží jiné preparáty.

 

NOBAC

Nobac je antimikrobiální preparát, který v sobě zahrnuje celou řadu někdy i nesourodých mikroorganismů, například enterobakterie, nefermentativní bacily, gramnegativní nebo grampozitnivní koky, anaerobní bakterie, mykobakterie. Mollicutes nebo Rickettsie a chlamydie.  Jeho záběr je velmi široký. Účinnost si nelze plést s antibiotiky, ale pomáhá řešit organismu akutní infekce a také infekce, které se uvolňují z mikrobiálních ložisek.  Tento preparát  však do těchto ložisek samotných neproniká, řeší pouze mikroorganismy nacházející se v krvi, mozkomíšním moku či na sliznicích. Jde o podpůrný preparát, který používáme v souvislosti s dalšími prostředky např. z oblasti imunity či očisty sliznic.

 

NODEGEN

Počítáme jej mezi psychopreparáty. Zabývá se zvláštním psychickým fenoménem, kterému říkáme opouzdřené emoce. Je to tedy zcela jiná kategorie než samotné emoce nebo stresy. Odstranění opouzdřených emocí mnohdy otevírá organismu dveře k uzdravení.

 

NON-GRATA

Je to preparát k odstranění dvou typů toxinů, antigenů a imunokomplexů. Antigen je genetická struktura mikroorganismu, která ho zcela charakterizuje a identifikuje. Mnohdy se v organismu mohou vyskytnout antigeny vzniklé rozpadem různých mikroorganismů nebo používané při očkování. Imunokomplexy už jsou látkou, která vzniká při imunitních pochodech a skládá se z antigenu a protilátky - vytváří tedy jakýsi komplex, který slouží k likvidaci mikroorganismů uvnitř živého organismu. Správně by imunokomplexy měly být z organismu odstraňovány. Vzniká jich však velké množství a proto kolují v krvi a bývají vychytávány nejrůznějšími tkáněmi, kde setrvávají a vystupují následně jako samotné infekce.

 

 

joalis-10.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

OKULADREN

Tento prostředek slouží k odstranění mikrobiálních ložisek v oku. Oko můžeme rozdělit na vlastní oční bulbus a přídatné oční orgány. Samotný bulbus je dosti komplikované optické zařízení, které se skládá jak ze sítnice, která je vlastně nervovou složkou a pokračováním mozku, tak i u čočky a různých dalších optických mechanismů. Přídatné oční orgány jsou pak například slzné žlázy či spojivka. Zvláště u některých onemocnění upozorňuji na tukový polštář za okem, který se speciálně při autoimunitních onemocnění štítné žlázy zvětšuje a vytlačuje oko z očního důlku. Okuladren zahrnuje všechny tyto oční tkáně, ale opět se týká jen mikrobiálních ložisek.  Další toxiny, např. mikrobiální toxiny nebo antigeny, ale neřeší.

 

ORODREN

Jde o protisložkový preparát týkající se ústní dutiny, Tkáně a orgány ústní dutiny jsou značně rozdílné, můžeme tam počítat například rty nebo dásně, ale i jazyk nebo sliznici ústní dutiny. Všechny tyto tkáně a orgány také neřeší žádné jiné toxiny, které se v ústní dutině mohou vyskytovat, jako například těžké kovy nebo jiné toxiny související se stomatologií či toxiny, které se nacházejí v jídle (různé přídatné nebo chemické látky ...), k tomu je potřeba využít jiné preparáty.

 

OSDREN

Řeší mikrobiální ložiska v kosti. Nutno podotknout, že kost tvoří tkáně: okostice, kostní tkáň, kostní dřeň. Všechny tyto tkáně mají rozdílné úlohy i rozdílnou skladbu, trpí také rozdílnými problémy a každá z nich může být zvlášť toxicky zatížená. Nejčastěji se setkáme s toxickým zatížením periostu, což způsobuje různé bolesti v oblasti kostí. Kostní spongie bude ohrožena především osteoporózou. Poruchy kostní dřeně jsou nejvážnějším toxickým zatížením, protože souvisí s krvetvorbou. Dotýkají se tedy tvorby krevních a lymfatických elementů, což může být součástí různých zhoubných onemocnění tohoto systému.

 

joalis-126.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

PANKREADREN

Zahrnuje  v sobě antiložiskové působení na pankreas. Pankreas neboli slinivka představuje dva funkční okruhy - tzv. exokrinní část pankreatu zodpovídá za produkci trávicích fermentů a endokrinní část zase za produkci hormonů inzulínu. Jsou to dvě zcela oddělené funkce a přímo spolu souvisí. Pankreadren se objevuje v souvislosti s dalšími detoxikačními preparáty a také s funkcí žlučníku, protože vývod ze slinivky břišní a ze žlučníku je společný. Také problémy, které vznikají toxickým zatížením jednotlivých částí, jsou zcela rozdílné,. Preventivní očista endokrinních buněk může být výbornou pojistkou proti vzniku cukrovky, i když samotná cukrovka druhého typu vůbec nemusí být záležitostí pankreatu. Trávicí enzymy jsou důležitou  součástí celého trávicího systému a mnohdy je jejich porucha příčinou problémů, které bychom ve slinivce vůbec nehledali.  Jsou to například gynekologické nebo kožní plísně či nadýmání a další, protože při nedostatku těchto trávicích enzymů dochází k poruchám trávení různých součástí potravy a k následným zažívacím a mikrobiálním poruchám.

 

PARA-PARA

Jde o informační preparát k likvidaci parazitů. Paraziti jsou velmi nesourodou skupinou od jednobuněčných mikroorganismů až po metrové cizopasníky. Jde také o určitý typ hmyzu - parazity zkrátka nelze zahrnout do nějaké jednotlivé skupiny.  Také přístup k jednotlivým parazitům je rozdílný. Nacházejí se v nejrůznějších tkáních od střeva po mozek, ve svalech, v kůži, játrech a podobně. ParaPara můžeme tedy pokládat za opravdu pomocný preparát, který se hodí především k řešení jednobuněčných mikroskopických parazitů, Oblast parazitů není v detoxikaci nějak specificky řešena a to proto, že jde o velmi širokou oblast, kterou se zabývají i jiní specialisté. Pochopitelně s ní souvisí imunitní systém, stav zažívacího ústrojí a samozřejmě i místo pobytu.  Používáme ho tedy zcela jako podpůrný preparát.

 

PEESDREN

Je to psychický preparát, který řeší poškození stresem. Neřeší tedy stres samotný, ale již určité funkční škody způsobené působením stresu.

 

PESTICID

Jak už sám název napovídá, umí řešit problematiku chemických látek užívaných v zemědělství k potlačení růstu plevele. Šíře zemědělských chemikálií je obrovská, vznikají nejrůznější nové chemikálie, které nejsou zaměřeny pouze na ničení nežádoucích rostlin, ale i na likvidaci plísní, hmyzu a podobně. Lze si tedy těžko představit, že by tento preparát udržel krok s prudkým vývojem zemědělské chemie a musíme se tedy spíše spolehnout na detoxikací ovlivněnou dobrou schopnost tkání. Každé setkání s pesticidou neznamená nutně jeho usazení v organismu. Kumulace je spíše vždy výrazem poruchy kvality tkání a imunity. Přesto raději doporučuji dát přednost bio stravě neboli organickým potravinám, protože každá zátěž pesticidem je nežádoucí a i v tom optimálním případě zaměstnává i imunitní systém, který by se měl věnovat jiným věcem než odstranění cizorodých látek, které naše civilizace využívá v zemědělství.

 

PRANON

Dříve se jmenoval Pulmo. Jde o komplexní preparát zaměřený na dýchací ústrojí včetně plic. Dýchací ústrojí je složitý orgán, který se stává z několika částí, které mají odlišné vlastnosti - nos neboli laryngis či trachea, bronchioli, plíce a samozřejmě i mediastinum a pleura.  Všechny tyto části dýchacího ústrojí včetně mikrobiálních ložisek, ale jak časem zkušenosti ukázaly, je lepší zabývat se jednotlivými toxickými zátěžemi než hledat spásu v těchto komplexech.

 

PROSTADREN

Při současném zájmu o prostatu by se mohl stát velmi oblíbeným preparátem. Prostata má v těle funkci důležitou pouze v takzvaně fertilním věku, tj. dodává určité výživové látky a látky pomocné spermie. V pozdějších letech je vliv hormonů na prostatu naopak negativní a spolu s dalšími poruchami, které se nachází v mozku, může dojít k takzvané hypertrofii prostaty neboli ke vzniku nezhoubného nádoru prostaty - adenomu. Důsledkem je zvětšování prostaty a uzavírání močové trubice. Prostadren odstraňuje mikrobiální ložiska z prostaty, které jsou velmi časté vzhledem k hojné přítomnosti chlamýdií, Molicutes a dalších krví zanesených mikroorganismů. Rovněž při řešení prostatických potíží nespoléháme pouze na Prostadren, ale používáme další detoxikační preparáty včetně těch na centrální nervový systém. Protože funkce hypotalamu a hypofýzy souvisí s velikostí prostaty, do komplexní detoxikace prostaty se tento preparát velmi dobře hodí.

joalis-39.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAR

Jde o detoxikační komplex, který má na starosti oblast menstruace a orgány, které se na tomto hormonálním dění podílejí. Zainteresovaná je hypofýza, hypotalamus, vaječníky a děloha. Odstranění toxinů navrací ženě pravidelný cyklus. Nejde však pouze o pravidelnost tohoto cyklu, ale i o další možné problémy s tím spojené.

 

RESPIDREN

Nesmírně významný preparát, který odstraňuje mikrobiální ložiska z dýchacích cest a plic. Dýchací cesty jsou velmi komplikované, rozdělené do řady částí, jako jsou vedlejší dutiny nosní, dutina nosní či průdušky, průdušinky, průdušnice a pochopitelně i samé plíce. Plíce jsou obecně velmi často místem, kde se shromažďují mikroorganismy a další toxiny. Má to pro lidský život značné následky, protože různé záněty dýchacích cest a plic se vyskytují často, hlavně v dětském věku a ve stáří.  Zápaly plic u starých lidí patří mezi nejčastější příčiny úmrtí.  Detoxikovat plíce je tudíž důležité v průběhu celého života.

 

RICKETTI

Rickettsie jsou mikroorganismy, se kterými se nesetkáváme příliš často, pokud se v těle vyskytují, tak obvykle poškozují činnost střeva. Mohou se však nacházet i v jiných orgánech.  V akutní formě jsou tyto bakterie příčinou velmi závažných až smrticích střevních infekcí.

 

joalis-74.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIROBOR

Spirochaetales je soubor mikroorganismů, mezi které patří především borrelie, vyskytující se v současné době velmi často v akutních i chronických formách.  Do této skupiny patří však i leptospiróza a původci syfilis. Akutní formou  boreliózy léčíme antibiotiky.  Chronickou, která napadá především kůži,  nervový systém a klouby, můžeme významně ovlivňovat detoxikací. Spirobor patří do souboru preparátů, které jsou zaměřeny především proti chronické borelióze a navádějí imunitní systém k její likvidaci.

 

STRESON

Významný preparát, který v sobě zahrnuje různé formy stresové reakce. Stres představuje pocit ohrožení, tudíž jde vlastně o emociální preparát. Ohrožení totiž nemusí vůbec skutečné, může být i virtuální. Preparát je zaměřený především na hyippocampus, kde je mimo jiné i sídlo stresové paměti a stresové reaktivity a patří tedy do limbického systému. Stres však může ovlivňovat i kterékoliv jiné orgány a tyto následně vykazují poškozenou funkci. Streson bychom měli prakticky podávat každému klientovi, a to i opakovaně. I když sám o sobě tento preparát nezbavuje člověka nejrůznějších zdravotních problémů, vytváří podmínky pro uzdravení.

 

SUPERTOX

Preparát, který v sobě zahrnuje různé toxiny anorganického původu. Anorganických toxinů je obrovské množství - mohli bychom je počítat na tisíce, ba i desetitisíce. Supertox se obecně snaží zlepšit detoxikační schopnosti jednotlivých orgánů a tkání se zaměřením právě na tyto toxiny.

 

SUPRAREN

Supraren se zaměřuje na nadledvinky. V tomto orgánu se vyskytují dvě rozdílné tkáně s rozdílnou činností. V kůře se produkuje kortizon a celá skupina hormonů, které počítáme mezi kortikoidy. Jde o protistresový, protizánětlivý a analgetický hormon a jeho činnost může být vážně poškozena. Dřeň nadledvin pak produkuje mineralokortikoidy a další hormony, které ovlivňují především distribuci vody v organismu. Nadledvinky jsou rovněž producentem katecholaminů - adrenalinu, noradrenalinu, dopaminu - látek, které významným způsobem ovlivňují krevní tlak.  Produkuje se zde i malé množství pohlavních hormonů. Jde tedy o velmi důležitý orgán, který je zčásti řízen mozkovými žlázami a zčásti se jeho činnost odvíjí samostatně. K jeho poškozování dochází především dlouhodobým chronickým stresem.

 

joalis-21.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

TOXIGEN

Je to preparát, který je zaměřený proti určité skupině chemikálií. Protože chemických látek je velké množství, byly některé z nich zařazený do preparátu Anichemik, některé do Toxigenu. Jde i o chemikálie průmyslové, potravinářské, zemědělské, oděvní atd.

 

TESTEDREN

Testedren je zaměřený na detoxikaci varlat, tedy mužských žláz, ve kterých se vytváří spermie. To je jejich základním posláním. Toxiny stav spermií zhoršují, ovlivňují jejich pohyblivost a kvalitu vůbec.  Pro plodnost je detoxikace varlat velmi důležitá. Je pochopitelně nutné použít i další detoxikační preparáty, neboť škála možných toxinů je široká.

 

THYREODREN

Preparát je určen na detoxikaci štítné žlázy. To je orgán, který velmi často shromažďuje toxiny. Vykazuje tak různé poruchy v produkci hormonů štítné žlázy. Nesmíme zapomenout, že sem patří příštítná tělíska, která jsou zde umístěna. Ta mají na starosti distribuci vápníku. Štítná žláza je také ovlivněna osou hypotalamus - hypofýza - štítná žláza.  Její samotné toxické zatížení působí mnoha lidem značné potíže. Častá je také rakovina štítné žlázy, které je důsledkem kumulace rakovinotvorných látek.

 

TONDREN

Svou pozornost zaměřuje tento přípravek především na tonsilu palatinu, i když v oblasti hlavy a krku máme ještě další čtyři útvary, které  se nazývají tonsilami. Nejsou ale až tak zásadní ve srovnání s mandlí patrovou. Ta je důležitým orgánem nejen při pronikání infekcí, ale i jako zdroj chronických infekcí a toxinů. V této souvislosti bych chtěl upozornit především na streptokoky, jejichž toxin je pro člověka velmi nebezpečný. Existuje speciální anginózní streptokok, který se specializuje právě na mandle (kromě něj existuje samozřejmě i několik dalších typů těchto patogenů). Problémem se mohou stát i jiné mikroorganismy jako je proteus, hemfilius či některé viry. Mikroorganismy jsou pak ukryty v tzv. lakunách. Struktura samotné mandle je totiž houbovitá - to má samozřejmě význam jak pro zachycení mikroorganismů,  tak i pro jejich úkryt. TonDren se tak uplatňuje nejen při opakovaných angínách, tonsinálních angínách, ale i v případech, kdy hledáme vliv streptokokového toxinu na klouby, srdce, ledviny či další orgány.

 

UNQUIDREN

Preparát, který čistí nehtové lůžko. Různé deformace a choroby nehtů začínají právě v nehtovém lůžku. To je součástí okruhu jater a tudíž, je-li oslabené, mohou se v něm vyskytnout různé chronické plísňové a jiné infekce. Na tom pak záleží samotná kvalita nehtů.

 

URINODREN

Urinodren patří mezi základní nosné preparáty naší detoxikace. Má na starosti detoxikaci ledvina a močových cest. Především toxické zatížení ledvin, různé skryté mikroorganismy mohou působit vážné a velké problémy. Chronické infekce mohou být i v močovém měchýři. Také napojení močového měchýře na tlusté střevo je velmi důležité a detoxikační terapeut jej musí znát. Odstranění všech mikrobiálních ložisek z močového měchýře už musíme provést preparátem Urinodren. Ledviny jsou také důležitým drenážním orgánem, kudy z těla odchází většina toxinů. Ovlivňují i krevní tlak, distribuci vody či stav minerálního hospodaření. To vše dělá z Urinodrenu zásadní a klíčový prostředek detoxikace.

 VASODREN

Patří také mezi velmi důležité preparáty. Je zaměřen na detoxikaci tepenného systému. Mimo svoji úlohu v kvalitě tepen ovlivňuje i baroreceptory - ty, které regulují krevní tlak a jsou uložené v arteria carotis communis. Kvalitaa tepenné stěny nemůže být samozřejmě závislá pouze na jednom preparátu a tak jsou pro tepny také velmi důležité i některé další detoxikační postupy. Preparáty, které doporučuji pozornost v oblasti tepen, jsou tak např. Liverdren, Cordren Achol, Antimetal a další.

 

VEGETON

Další ze skupiny často používaných preparátů, protože ovlivňuje toxickou zátěž autonomního neboli vegetativního nervového systému. Jde o nesmírně komplikovaný, jemný nervový systém, který je ovlivňován různými zátěžemi. Sem patří nervové infekce, ale i stres či geopatogenní zóny, pole mobilního telefonu, stejně jako různé atmosférické a kosmické vlivy. Při detoxikaci vegetativního nervového systému se také nemůžeme spolehnout pouze na jeden preparát. Tato struktura je ovlivňována mozkem, především jeho limbickou částí. Hlavním orgánem, který reguluje děje ve vegetativním nervovém systému, jsou pak nadledvinky, produkující látky zvané katecholaminy. Ty patří do tzv. látkového neboli humorálního regulačního systému pro VNS, zatímco psychické faktory jsou systémem druhým. Doporučuji věnovat pozornost především stresu.

 

VELIENDREN

Veliendren patří do preparátů, které detoxikují jeden z pěti základních orgánů - slezinu. Teoreticky by měl být tento preparát velice často používán, protože podle tradiční čínské medicíny ovlivňuje jak žaludek, tak i slinivku, resp.  její zevně sekretonickou funkci. Má vliv ale i na kostní dřeň a mnoho dalších orgánů. V praxi se zatím nepodařilo najít spojení mezi slezinou a dalšími orgány, jimž patrně vévodí štítná žláza, která by také měla patřit do okruhu sleziny. Tento preparát pravděpodobně ještě čeká na nějaké další objevy.

 

VENADREN

Preparát, který má detoxikační zaměření na druhou část oběhového systému. Hovořili jsme již o tepnách a vlivu VasoDrenu, VenaDrenu. má za úkol detoxikovat žilní systém. Tam mohou vznikat záněty, na které pak nasedají různé látky a částice z krve jako je např. fibrin nebo trombocyty. To může mít za následek trombus a následně pak embolii, pokud se utrhne. Je velmi důležité udržovat žilní systém bez zánětu. Lidé většinou vnímají pouze žíly na nohách, především jejich povrchové řečiště. Málokdo ví, že i na dolních končetinách je ještě hluboké žilní řečiště, které se kosmeticky nijak neuplatňuje. A v celém těle je samozřejmě velmi rozsáhlý žilní systém, především bych jmenoval mozkové žíly, odkud také pramení velké nebezpečí. Žilami je tedy třeba věnovat péči i tam, kde to klient vůbec netuší a nemá žádné signály že by tato soustava byla v nepořádku. Pevná žilní stěna prostá zánětu je důležitým předpokladem dobrého zdraví.

 

VERTEDREN

Detoxikační preparát, který se věnuje páteři. Samotná páteř je dosti složitý orgán, který se skládá nejen z těl obratlů, ale i vazivových kloubů a meziobratlových plotének. Pocity v páteři ovlivňují i míšní pleny, a to především arachnoidea a měkká plena. Z míchy vystupují spinální nervy, které procházejí otvory v tělech obratů. Celá páteř je obklopena vazy, fasciemi a svaly. Z toho samozřejmě vyplývá, že VerteDren bude pouze pomocný preparát a my musíme pokud možno přesně zjistit, která tkáň je toxiny nerušena a které toxiny to jsou. Z pomocných preparátů bych jmenoval především Streson.

 

VERTEBRA

Preparát zaměřený také na páteř, ale jedná se již o detoxikační komplex, tj. jsou v něm shromážděný různé typy toxinů. Ze všech bych věnoval pozornost především borélie, která často způsobuje záněty meziobratlových kloubů a záněty nervových vláken.

VIRTOX

Se zaměřuje na toxiny virů. Každý mikroorganismus má totiž různé možnosti, jak poškozovat odolnost a obranyschopnost organismu hostitele. Nejčastěji jsou to rušivé elektromagnetické vlny, přítomnost cizorodé toxické bílkoviny a především toxiny, které většina mikroorganismů dokáže vylučovat a tím škodit  hostiteli. Některé toxiny jsou velmi silné, jedovaté, jiné jsou méně škodlivé. Každopádně, věnujeme pozornost nějaké virové zátěži, je pravidlem věnovat pozornost i toxinům, které tyto viry vylučují.

YEAST

Antimykotický neboli protiplísňový preparát. Skupina plísní je sice velmi rozmanitá, ale pokud celou problematiku zjednodušíme, můžeme je rozdělit na kvasinky a plísně vláknité. Oba typy mají rozdílné důsledky, ale především různé podmínky k životu. Zatímco kvasinky by se měly nacházet například i ve zdravé střevní mikroflóře, vláknité plísně jsou, nežádoucí kdekoliv v organismu. Kvasinky se ve střevech rozmnožují, dostanou-li se k cukru. To by ale v zásadě neměly, protože organismus je zařízen tak, aby do tlustého střeva již žádné nerozložené cukry nedošly. Často je však tento mechanismus  porouchaný. A tak se zde setkáváme s cukry v podobě jednoduchých cukrů (sacharózy, fruktózy i laktózy), ale i ve formě rozložených polysacharidů neboli škrobů. To má za následek rychlé množení plísní a jejich invazi do gynekologických cest a dalších etáží zažívání. Z toho mohou čtenáři usoudit, že samotný protiplísňový preparát na tuto problematiku nestačí, a že musíme pozornost věnovat i funkci slinivky břišní a samozřejmě také stravovacím návykům a způsobům. Teprve při vyřešení této funkce máme šanci zasáhnout proti přemnoženým plísním, které se ocitly mimo své přirozené lokality.

ZOOINF

Zooinf je preparátem pro určitou skupinu zvířecích infekcí. Některé z nich, především ty z domácích zvířat, mohou v člověku parazitovat. Na vině však nejsou jen domácí mazlíčci, ale i třeba tularémie zajíců nebo brucelóza ovcí a mnohé další infekce. Problém zooinfekcí nebývá tak častý, jak by se zdálo, a dobrý imunitní systém člověka i při kontaktu se zvířaty ochrání. Někdy nemusíme spoléhat na anamnézu kontaktu se zvířetem, protože mnohé tyto mikroorganismy mohou přežívat např. v půdě nebo se šíří prostřednictvím potravy. Důležitá je tedy součinnost imunitního systému.