Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ledviny

Ledviny 

(výpisek z kalendáře Joalis 2016)

Princip ledvin

111111111.jpg

 

 

 

 

 

Ledviny symbolizují vodu, život a smrt, rozpustnost, strach a různé úzkosti. Patří pod ně slaná chuť a ze smyslů sluch. Ledviny spojujeme se senzitivitou, citlivostí. Jedná se o zvýšenou reakci na opakované nebezpečné i přínosné podněty.

V případě zatížení se však může objevit úzkost, stažení se, neschopnost koncentrace i ztráta intuice. Ledviny mají na starosti absorpci - rozpuštění a vylučování, umožňující chemické děje.

Emoce ledvin

Jako u všeho můžeme nalézt dva extrémy, kdy je něčeho moc nebo málo. Správná je tedy rovnováha  mezi oběma. Základní emocí ledvin je strach, úzkost. Jedná se o přemíru úzkostnosti, neschopnosti se uvolnit. Je to životní napjatost, nervozita, ale i perfekcionalismus. Lidé se zatíženými ledvinami mají tendenci mít vše pod kontrolou. Tito lidé potřebují jasná pravidla, příkazy, mívají "zlé předtuchy". Velmi často se jedná o workoholiky. Mají potřebu se stále zaměstnávat, aby v klidu nepřicházely myšlenky. Spadá sem i pocit viny, poslušnost a strach z autorit. V extrému je to dodržování nesmyslných zákonů, nadměrná hygiena. V opačném případě zase ztráta sebezáchovy, riskování, lehkomyslnost až neposlušnost. Pod ledviny však také spadá fantazie jako zdroj kreativity, improvizace. Ovlivňují umělecké nadání, snění a nápady. Opačně však, ale i nechápavost, neschopnost porozumět slyšenému.

Velmi působí na partnerské vztahy, chápaní druhého, nedůvěra, přehazování zodpovědnosti. Nacházíme zde třeba kladení řádu nad city a závislosti.

Ledviny jako mateřský orgán

Ledviny jsou hlavním orgánem pro udržení vnitřní homeostázy. Jsou zodpovědné za vylučování odpadních látek rozpustných ve vodě, za filtrování tekutin, dále za řízení minerální rovnováhy organismu a udržení acidobasické rovnováhy.

Ledviny se podílejí na řízení krevního tlaku několika procesy: řízením množství vody a minerálů v organismu. Využívají k tomu i hormonální řízení pomocí aldosteronů - stresových hormonů nadledvinek.

Díky řízení množství minerálů a využití vitamínu D mají vliv na kvalitu a metabolismus kostí. Ledviny mají vliv na pohlavní hormony a tím i rozmnožování. V neposlední řadě spadá pod okruh ledvin protiplísňová imunita - vliv acidobasické rovnováhy, chemických toxinů i radioaktivity. Základními preparáty jsou: Joalis URHERB, URINODREN, DEURON.

Orgány okruhu ledvin

Pod okruh ledvin spadá především vylučovací ústrojí: ledviny, močovod, močový měchýř a močová trubice. Dále pak rozmnožovací ústrojí - děloha, vagína, vaječníky, vejcovody, varlata a prostata (GYNODREN, PROSTADREN, PROHERB, MEHERB, REGULAR).

Dalšími důležitými orgány jsou nadledvinky, produkující stresové a pohlavní hormony (Joalis SUPRAREN). Pod tento okruh spadají kosti, zuby, kolena, bederní páteř (Joalis OSTEODREN, INFODREN KI, OMANDREN, OPEDDREN, VERTEDREN, CRANIDREN). S kostmi souvisí i klouby a pohyb jako takový (Joalis JOHERB, ARTIDREN, ANXINEX).

V mozku spadají pod ledviny centra: mesencephalon, prodloužená mícha, asociační oblasti, amygdala, centra pohybu a úzkosti, corpus striatum (Joalis CRANIUM, MEDULON, ELEMDE, EMOCE, ANXINEX).  Neméně důležité jsou ovšem z estetického hlediska vlasy (Joalis CAPILIDREN) a také uši a funkční sluch jako takový (Joalis AURIDREN).

Příznaky poškození ledvin

První, co člověk při problému v okruhu ledvin zaznamená, bývají problémy s močením (pálivé, bolestivé, inkontinence, ale i příliš časté). Můžeme pozorovat vodnaté otoky kotníků, obličeje, jako třeba váčky pod očima. Ženy často trápí menstruační obtíže, ať již příliš silná nebo bolestivá menstruace. Celkově pak problémy urogenitálního traktu: výtoky, impotence, předčasná ejakulace, potraty, předčasné porody, myomy a změny děložního čípku. V pohybovém aparátu to pak mohou být: ostruhy, kostní výrůstky, osteoporóza, křeče v lýtkách i jinde. Mnoho lidí se potýká s pískáním v uších. Z emočního hlediska je to pak nesoustředěnost, roztěkanost, mozkové dysfunkce, problémy s pamětí a učením.