Jdi na obsah Jdi na menu
 


Srdce

 

Srdce

(výpisek z kalendáře Joalis 2016)

Princip srdce

rjoalis-53.jpg

Srdce je symbolem ohně, slunce. Je to zdroj lásky. Reprezentuje boha a očištění. Spojuje s ním řeč a vyjádření se. Emocí je radost a vášnivost. Chuť srdce je hořká. V srdci je schovaná schopnost buňky reagovat na podměty - excitace, ale i zvědavost, prozkoumávání, objevování - explorace. Oheň v srdci a hoření je potřeba vnímat jako využití této energie k proměně. Je to však i zkáza nebo vrchol - člověk umí zapálit invenci.

Srdce nám dává charisma, ryzost. Je to rozplynutí ega i procítění sounáležitosti. Srdce je projevem exprese - našeho vyjádření. Je to lidská řeč, psaní i symboly. Je to herectví, vřelost, telepatie, schopnost léčení.

Ovlivňuje náš kontakt s lidmi a sdílení. V srdci je naše zapálení se pro věc, nadšení. I jen radost z tvoření.  Vnímáme přes něj vzrušení i extázi, náš duševní růst i touhy. Srdce je sídlo lásky, pocitů, vřelosti, ale také odvahy. Srdce je náš duch. Je to naše vědomí propojené s podvědomím. Je to více než pouhý rozum.

Emoce srdce

Jako u všeho můžeme nalézt dva extrémy, kdy je něčeho moc nebo málo. Správná je tedy rovnováha mezi oběma. Základní emocí srdce je radost a její opak v pocitu bezmoci.

Radost ze života je i spontánnosti, vášní a euforii. Lidé se zdravým okruhem srdce jsou usměvaví, optimističtí. Umí si užít pocit štěstí. Opakem jsou pak pocity trudomyslnosti, pesimismu a uzavřenosti. Objevuje se náladovost a sentimentálnost, či pocit bezmoci.

Mluvíme-li o expresi, musíme si dát pozor na prolhanost či přehrávání, touha být stále středem pozornosti. Je to potřeba šaškování, přílišná hovornost a extravertnost. Setkáváme se s koktavostí i neschopností se vyjádřit. Ve společnosti poznáme srdeční lidi bujarým veselím, hlasitým smíchem. Jsou výbornými vypravěči vtipů. Mívají výtvarné nadání.

Velmi často se však vše může překlopit do pýchy, povýšenosti a narcismu. Tito lidé nejsou schopni dokončovat věci, trpí zapomětlivostí, často mívají strach ze smrti nebo krve.  Patří sem různá fobie, ale i touha po vzdělání, zvídavost a moudrost, ale i hloupost, hravost až skotačivost.

Srdce jako mateřský orgán

Pod okruh srdce patří především celý oběhový systém, krevní pumpa. Zajišťuje distribuci energie nebo přenos informací. Přes oběhový systém je zajištěn rozvod krve do organismu dle jeho potřeb.  Pomocí krve se po organismu distribuují hormony, cytokiny. Ty zajišťují zprávy pro nervový, hormonální i imunitní systém. Závisí na něm tedy celý organismus a jeho správná funkce a řízení. Když se oběhový systém zastaví, vše zaniká.  Proto  je důležitá regulace  krevního tlaku a tím  i rychlostí distribuce. Důležitou částí je osrdečník a vegetativní systém srdce. Řídí psychický stav člověka, je to vysílač nitra, osobnosti, exprese. (Joalis CORHERB, CORDREN, VENARON, Abelia CIRCULUS).

Orgány okruhu srdce

K nejdůležitějším orgánům spadajícím pod okruh srdce řadíme tenké střevo. Zde probíhá vstřebávání energie pro organismus (Joalis COLIHERB, COLIDREN, COLON, ABELIA COLONUM).

Velmi důležitým je i osrdečník. Ten ovlivňuje naše vnímání stresu a stres organismu jako takový (Joalis STREHERB). Řadíme sem celý cévní systém - cévy i žíly (Joalis VASODREN, VENADREN). Přes ně je velmi důležité řízení krevního tlaku a distribuce krve (Joalis HYPERTON). 

Stav okruhu ovlivňuje i hematoencefalitickou bariéru a tím i mozek. Správné zásobení krví a stav mozkových cév je naprosto zásadní pro jeho bezchybnou funkci (Joalis MEZEG, VASODREN). U lidí můžeme obtíže v okruhu  srdce pozorovat na tvářích a jazyku (Joalis ORODREN). Na rukou se mohou projevovat revmatické bolesti (Joalis OMANDREN). Pokud se podíváme pouze na konkrétní části mozku, přiřazujeme sem hippocampus, limbický systém a mozkovou kůru (Joalis STRESON, EMODREN, EMBASE, ELEMDE).

Příznaky poškozeného srdce

Klasickými příznaky poruchy v oblasti okruhu srdce je jeho bušení, srdeční arytmie či horkosti organismu. Viditelné jsou především začervenalé tváře s popraskanými žilkami.

Velmi často se lidí se zátěží v okruhu srdce objevuje nadměrné pocení, dále pak zadýchávání. V souvislosti s problémy v oběhovém systému je to nízký tlak způsobující studené ruce, modrání rtů a nehtů. Tito lidé mívají měkký, bíle potažený jazyk, časté afty, někdy až cysty na jazyku. Oběhový systém také může vyvolat pocit těžkých nohou a křeče. Je to vyšší únavovost a brnění končetin, nebo jejich bolest, pálení a mravenčení v nich.

V psychické oblasti hovoříme o hyperaktivitě, časté jsou různé mánie. Může to být nezkrotnost až bezhlavovost. Časté jsou také nespavosti z přemíry energie.